Egy nagyváros helyzete az információs társadalomban

Kulcsszavak: megyei jogú városok, információs társadalom, ellátottság

Absztrakt

A napjainkban zajló fejlődési folyamatok fő motorja az információs technológia, amely az elkövetkező évtizedekben a legnagyobb ipari szektorrá válhat. Ez a folyamat azonban óriási társadalmi kihatással jár együtt Magyarországon is, ahol napjainkban éljük át az információs társadalomba vezető átmenetet. A magyar városhálózat gerincét alkotó megyei jogú városok között éles verseny folyik új befektetők megnyeréséért, új igazgatási és adminisztratív funkciók megszerzéséért. Az információs társadalom új versenyhelyzet elé állítja Magyarországot, így a városhálózatot is. Ezért is fontos az egyes nagyvárosok helyzetét a többi megyei jogú városhoz viszonyítva megvizsgálni, hogy pontosabb képet nyerhessünk az egyes városok információs társadalomban betöltött szerepéről.

Szerzői adatok

Boglárka Barsi, MTA RKK NYUTI

tudományos segédmunkatárs

Zoltán Csizmadia, MTA RKK NYUTI

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2001-06-01
Hogyan idézzem?
Barsi, B. és Csizmadia, Z. (2001) Egy nagyváros helyzete az információs társadalomban, Tér és Társadalom, 15(2), o. 147-172. doi: 10.17649/TET.15.2.807.
Rovat
Tanulmányok