A városnövekedés területi eltérései Európában, különös tekintettel a járműipari városokra

Szerzők

  • Tamás Hardi MTA Közgazdaság- és Regionális-Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Győr; Széchenyi István Egyetem, Regionális Tudományi és Közpolitikai Tanszék, Győr https://orcid.org/0000-0002-9778-2840
  • Gabriella Baráth Kodolányi János Főiskola, Szociális Tanulmányok Tanszék, Székesfehérvár
  • Zoltán Csizmadia Széchenyi István Egyetem, Szociális Munka Tanszék, Győr; MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Győr
  • Andrea Uszkai Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr; MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Győr

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.28.2.2619

Kulcsszavak:

urbanizáció, városnövekedés, járműipar

Absztrakt

Az európai városfejlődési folyamatok időbeli szakaszolása mellett rá szeretnénk világítani annak térbeli eltéréseire is. A 21. század első évtizedében a migráció szinte soha nem látott helyzete következett be a kontinensen, mivel a határok korlátozó szerepe nagymértékben csökkent, a közlekedési lehetőségek javulásával az európai nemzetállami mozaik egyes elemeinek elszigeteltsége oldódott, nemcsak az uniós tagállamok számára, hanem a tagsággal nem rendelkezők számára is. Tanulmányunk bemutatja, hogy az egész kontinensre jellemző vándorlási folyamatok eltérő városfejlődési tendenciákat gerjesztenek az egyes nagyrégiókban. Önálló elemzésekben közelítjük meg a városfejlődés területi eltéréseit. Először az általános urbanizációs tendenciákat vizsgáljuk az egyes államokban, majd a nagyvárosok fejlődési jellegzetességeit mutatjuk be. Ezután a középvárosok szélesebb adatbázison nyugvó elemzése következik, végül egy olyan városkör elemzését végezzük el, amelyek járműipari telephellyel rendelkeznek.

A tanulmány négy fő gondolati egységre tagolható. Elsőként a kontinens demográfiai változásait és urbanizációs folyamatait tekintjük át. Ezt követően a nagyvárosokra fókuszálunk, majd az 50–500 ezer fő közötti méretkategóriára. Az utolsó alfejezet pedig az európai járműipari várostérségek jellemzőit foglalja össze, népességszámtól függetlenül. Ezen elemzés célja feltárni, hogy a járműipari ágazat milyen hatással van az adott várostérség társadalmi-gazdasági mutatóira. Feltételezésünk szerint az ágazat pozitívan befolyásolja az adott térség gazdasági teljesítményét és hatással lehet annak demográfiai folyamataira is. Fontos kutatási kérdés, hogy napjainkban melyek a járműgyártás által kedvelt európai országok, nagyrégiók, települési méretkategóriák. Törekszünk Győr városát pozicionálni e speciális városkörön belül.

Nyilván az elemzések jellege és adatigénye eltérő földrajzi kiterjedést és városnagyság szerinti lehatárolást igényel, de a következtetéseinket együttesen alátámasztják: kimutatják azokat a tipikus városfejlődési zónákat Európában, amelyek hasonló jellegzetességekkel írhatók le. Bizonyítják, hogy napjainkban a városfejlődési szakaszok nem egységesen jelennek meg a kontinensen, s valószínűsíthető, a továbbfejlődés sem a klasszikus szakaszok szerint fog végbemenni, hanem sokkal inkább egy centrum-periféria viszonyrendszer látszik kibontakozni, s a nagyvárosok fejlődésének kizárólagossága is csak a kontinens bizonyos államaiban érvényesül.

Szerző életrajzok

Tamás Hardi, MTA Közgazdaság- és Regionális-Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Győr; Széchenyi István Egyetem, Regionális Tudományi és Közpolitikai Tanszék, Győr

tudományos főmunkatárs, egyetemi docens

Gabriella Baráth, Kodolányi János Főiskola, Szociális Tanulmányok Tanszék, Székesfehérvár

tudományos munkatárs

Zoltán Csizmadia, Széchenyi István Egyetem, Szociális Munka Tanszék, Győr; MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Győr

egyetemi docens, tudományos munkatárs

Andrea Uszkai, Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr; MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Győr

PhD-hallgató, ügyvivő szakértő

##submission.downloads##

Megjelent

2014-06-01

Hogyan kell idézni

Hardi, T., Baráth, G., Csizmadia, Z. és Uszkai, A. (2014) „A városnövekedés területi eltérései Európában, különös tekintettel a járműipari városokra”, Tér és Társadalom, 28(2), o. 45–66. doi: 10.17649/TET.28.2.2619.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 4 5 > >>