A regionális innovációs rendszer kínálati oldala a Közép-Dunántúlon

  • András Grosz MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
  • Zoltán Csizmadia MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
  • Ákos Szépvölgyi MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
Kulcsszavak: innováció, regionális innovációs stratégia, vállalkozásfejlesztés, gazdaságfejlesztés, területfejlesztés

Absztrakt

A tanulmány célja, hogy megpróbálja feltárni és összegezni egy térség, jelen esetben a Közép-dunántúli régió valamennyi olyan szervezetét, intézményét és szereplőjét, melyek a kínálati oldal aktoraként közép- és hosszú távon akár aktívan, akár passzívan hatást gyakorolhatnak a régió innovációs folyamataira. A kínálati oldalon megtalálható szereplők tevékenységének egy egységes, a hálózati együttműködést és az erőteljes specializáción alapuló munkamegosztást előtérbe helyező koncepció részeként történő tudatos fejlesztése eredményeként lehet létrehozni azt a regionális innovációs rendszert, amely hosszú távon képes hozzájárulni a régió jövőképének ( Közép-Dunántúl váljék az innováció régiójává") megvalósításához. A tanulmány a régió gazdasági szerkezetváltásának és kutatás-fejlesztési tevékenységének legfontosabb sajátosságait követően sorra veszi a leendő regionális innovációs rendszer lehetséges elemeit, így a felsőoktatási és kutatóintézeteket, az ipari parkokat és valamennyi olyan szervezetet (inkubátorházak, vállalkozásfejlesztési szervezetek, klaszter kezdeményezések, kamarák stb.), amely szolgáltatásaival hozzájárulhat a vállalkozások innovációs képességeinek javulásához.

Szerzői adatok

András Grosz, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet

tudományos segédmunkatárs

Zoltán Csizmadia, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet

tudományos segédmunkatárs

Ákos Szépvölgyi, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2004-09-01
Hogyan idézzem?
Grosz, A., Csizmadia, Z. és Szépvölgyi, Ákos (2004) A regionális innovációs rendszer kínálati oldala a Közép-Dunántúlon, Tér és Társadalom, 18(3), o. 111-125. doi: 10.17649/TET.18.3.961.
Rovat
Versenyképesség

A szerző(k) legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>