Információk

A Tér és Társadalom az ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézetének 1987-ben alapított, negyedévenként megjelenő tudományos folyóirata. Ahogy a szerkesztőbizottság elnöke, Enyedi György az 1. évfolyam 1. számában megfogalmazta, a Tér és Társadalom „nem egyetlen szaktudomány eredményeit teszi közzé, hanem egy problémát: tér és társadalom viszonyát vizsgálja a különböző szaktudományok szemszögéből, sajátos megközelítésben”. Az elmúlt több mint harminc év során a folyóirat Magyarországon a területiséggel foglalkozó tudományok vezető elméleti folyóiratává nőtte ki magát, a megjelent számok tükrözték szakmánk interdiszciplináris jellegét. Nagy eredménynek könyvelhető el, hogy sikerült felkelteni a rokontudományok szakértőinek érdeklődését a területiség iránt.

A kezdetben Tóth József főszerkesztésével Pécsett, 1989 és 1993 között Beluszky Pál vezetésével Budapesten, 1993 és 2010 között a Rechnitzer János vezette szerkesztőséggel Győrben készülő folyóirat szerkesztői munkái 2011-től visszakerültek Budapestre, a főszerkesztői feladatokat Barta Györgyi látta el. A 2011-től Barta Györgyi vezetésével felállt szerkesztőség tovább erősítette a rokontudományokkal való együttműködést, a nemzetközi nyitást (elsősorban külföldi tanulmányok magyarra fordításával és hosszabb angol nyelvű összefoglalókkal), a felsőoktatással való szorosabb kapcsolatot (oktatásban is használható tanulmányok megjelentetésével). A korábbi rovatok megtartásával az elméleti jelleg erősítésére, valamint műfaji gazdagításra került sor. 2019 júliusától a főszerkesztői feladatokat Váradi Monika Mária vette át. 2023 januárjától Lux Gábor a folyóirat főszerkesztője.

A Tér és Társadalom 2022 január 1-étől nyílt hozzáférésű folyóirat. Az összes folyóiratcikke az olvasók számára ingyenesen és korlátozás nélkül érhető el.

Levelezési cím

HUN-REN KRTK Regionális Kutatások Intézete
Tér és Társadalom Szerkesztősége
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.