FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY

 

A felhasználási engedély célja a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (továbbiakban KRTK) által létrehozott Tér és Társadalom című folyóiratban megjelenő, szerzői jogi oltalom alatt álló publikációk felhasználásának szabályozása.

A felhasználási engedélyben nem érintett kérdésekben a szerző által a jelen engedéllyel együtt elfogadott Creative Commons Nevezd meg! 4.0 licenc feltételei az irányadók.

A felhasználási engedély tartalma

 1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) rendelkezései alapján szerzői jogi védelem alá tartozó, a Tér és Társadalom folyóiratban közlésre szánt publikáció tekintetében a jelen engedély szerinti jogok gyakorlását biztosítja a szerző a KRTK számára.

A felhasználási jog terjedelme

 1. A KRTK részére átadott művel kapcsolatban a 3. pont szerinti felhasználási jogot enged a szerző
  1. területi korlátozás nélkül,
  2. ingyenesen,
  3. határozatlan időtartamra, azaz a mű teljes védelmi idejére.
 2. A felhasználási jog kiterjed az Szjt.-ben meghatározott valamennyi felhasználási típusra, különösen:
  1. a szerzői mű első közlésének jogára,
  2. tetszőleges példányban, analóg vagy digitális hordozón, így számítógépen, vagy elektronikus adathordozón történő tetszőleges alkalommal történő többszörözésre,
  3. terjesztésre,
  4. felhasználási jog engedélyezésére harmadik személyek számára,
  5. nyilvánossághoz való közvetítésére,
  6. kereskedelmi forgalomba hozásra.

Open Access

A Tér és Társadalom nyílt hozzáférésű folyóirat; a lapszámok a megjelenéssel egyidőben mindenki számára elérhetővé válnak. 

NYÍLT HOZZÁFÉRÉSI POLITIKA

A Tér és Társadalom célja, hogy növelje a nyílt hozzáférésű tudományos publikációk láthatóságát és megkönnyítse azok használatát. Az olvasókat és intézményeiket támogatjuk az online hozzáféréshez jogdíj, személyi adatok vagy bejelentkezési folyamat kérése nélkül. A folyóiratunk nyílt hozzáférésű politikája szerint minden olvasó számára engedélyezett, hogy díjmentesen olvassa, töltse le, másolja, terjessze, nyomtassa, linkelje és keresse cikkeinket.

A Tér és Társadalom nyílt hozzáférésű folyóirat. A nyílt hozzáférés kifejezés az olvasóknak azt a jogot biztosítja, hogy a cikkek teljes szövegét ingyenesen olvassák, letöltsék, terjesszék, másolják, nyomtassák, keressék vagy linkeljék. A Tér és Társadalom arra törekszik, hogy teljes mértékben megfeleljen a Budapest Open Access Initiative (BOAI) feltételeinek (http://www.budapestopenaccessinitiative.org). A BOAI (Budapest Open Access Initiative) szerint; A lektorált kutatási irodalomhoz való "nyílt hozzáférés" alatt a nyilvános interneten való szabad hozzáférhetőséget értjük, amely lehetővé teszi bármely felhasználó számára, hogy olvassa, letöltse, másolja, terjessze, kinyomtassa, keresse vagy hivatkozzon e cikkek teljes szövegére, indexelés céljából feltérképezze, adatként átadja szoftvereknek, vagy bármilyen más jogszerű célra felhasználja azokat, az internethez való hozzáféréstől elválaszthatatlan pénzügyi, jogi vagy technikai akadályoktól eltérő pénzügyi, jogi vagy technikai akadályok nélkül. A szerző(k) és a szerzői jogtulajdonos(ok) minden felhasználónak szabad hozzáférést biztosít(anak) a cikkekhez.

Ebben a folyóiratban a cikkek közzétételéért nem számítunk fel (APC) díjat.

A mű további licencbe adása

 1. Szerző engedélyezi, hogy a KRTK ingyenesen a 2. és 3. pont szerinti felhasználási jogot adjon harmadik személyek számára a műre vonatkozóan, amely biztosítja különösen e harmadik személyek számára a mű kereskedelmi forgalomba hozását, repozitóriumban történő elhelyezését, nyilvánosságra hozatalát és népszerűsítését.
 2. A harmadik felek a mű további felhasználásának engedélyezése során jogosultak saját felhasználási szabályokat meghatározni.

Változtatás

 1. A KRTK a művön – az átdolgozás keretei között – bármely, a mű egységéhez fűződő jogot nem sértő változtatást csak a szerző egyetértésével hajthat végre.

Szavatosság

 1. A szerző a nyilatkozatával jogszavatosságot vállal arra vonatkozóan, hogy a mű felett nem áll fenn másnak olyan joga, amely a KRTK jogszerzését korlátozná vagy kizárná.
 2. Szerzőtársak esetén jelen nyilatkozat hatálya kiterjed a szerzőtársakra is, a nyilatkozat tartalmának megismertetése a szerzőtársakkal a művet a KRTK számára átadó szerző felelőssége.

Személyhez fűződő jogok

 1. A szerző(k) nevét a művön vagy az arra vonatkozó közleményeken a mű átadásakor feltüntetett módon kell megadni.