A magyar városhálózat tagozódása az infokommunikációs infrastruktúra alapján az ezredfordulón

  • János Rechnitzer MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet https://orcid.org/0000-0001-7570-4238
  • András Grosz MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
  • Zoltán Csizmadia MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
Kulcsszavak: városhálózat, információs és kommunikációs technológiák, Magyarország

Absztrakt

Az elmúlt években tapasztalható megtorpanása, kisebb recessziója ellenére is az információs és kommunikációs technológiák (IKT) egyre inkább meghatározóvá válnak a globalizált világ gazdaságában, illetve a rendszerváltást követő gazdasági szerkezetváltásnak köszönhetően már hazánk nemzetgazdaságában is. Az IKT hatását elsősorban a termelékenység javításában, új termékek és szolgáltatások megjelenésében, a fogyasztói szokások átalakulásában, új elosztási csatornák kialakulásában szokás megragadni, ugyanakkor az információs és kommunikációs technológiák erőteljes területi koncentrációjának köszönhetően igen jelentős hatással van a térszerkezet változására, különösen a városhálózat tagozódására. Hazánkban is megfigyelhető az IKT szektor jelenléte, szerkezete tekintetében a hasonló sajátosságokat mutató városcsoportok kialakulása, mely folyamatot elsősorban a városok mérete, település hierarchiában betöltött funkciói, földrajzi elhelyezkedése, valamint egyéb speciális jellemzői határozzák meg.

Szerzői adatok

János Rechnitzer, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet

intézetigazgató

András Grosz, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet

tudományos segédmunkatárs

Zoltán Csizmadia, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2003-09-01
Hogyan idézzem?
Rechnitzer, J., Grosz, A. és Csizmadia, Z. (2003) A magyar városhálózat tagozódása az infokommunikációs infrastruktúra alapján az ezredfordulón, Tér és Társadalom, 17(3), o. 145-163. doi: 10.17649/TET.17.3.905.
Rovat
Versenyképesség

A szerző(k) legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>