A decentralizált területfejlesztési támogatások felhasználásának tapasztalatai a Nyugat-dunántúli régióban

  • András Grosz MTA RKK NYUTI
Kulcsszavak: területfejlesztés, finanszírozás, Nyugat-Dunántúl

Absztrakt

A területfejlesztési és területrendezési törvény elfogadásával 1996-ban megkezdődött a területfejlesztési támogatások megyei szintre történő decentralizációja. A megyék társadalmi-gazdasági fejlettségi szintjében megmutatkozó különbségek viszonylag jól visszatükröződnek a támogatások megyék közötti elosztásában, azonban rendkívül alacsony összegüknél fogva alkalmatlanok hosszú távú stratégiai célok megvalósítására. Mindazonáltal a támogatások elősegítették a megyék dinamikus fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtését, és jelentős mértékben hozzájárultak a magyar területfejlesztés EU kompatibilis intézmény- és eszközrendszerének kialakításához.

Szerzői adatok

András Grosz, MTA RKK NYUTI

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2001-06-01
Hogyan idézzem?
Grosz, A. (2001) A decentralizált területfejlesztési támogatások felhasználásának tapasztalatai a Nyugat-dunántúli régióban, Tér és Társadalom, 15(2), o. 131-146. doi: 10.17649/TET.15.2.806.
Rovat
Tanulmányok