A gazdasági szereplők határon átnyúló tevékenysége

  • András Grosz MTA RKK NYUTI, Győr
  • Attila Tilinger SZE Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola, Győr
Kulcsszavak: határtérség, határon átnyúló együttműködés, vállalkozások, gazdasági kapcsolatok, szlovák—magyar

Absztrakt

A tanulmány legfontosabb célja a gazdasági szereplők szlovák–magyar határtérségben való interakcióinak feltárása. A határtérségek területi különbségein és a külföldi működőtőke beruházásoknak köszönhető gazdasági fejlődésen túl a szomszédos országban való cégalapítás lehetőségei is a vizsgálat tárgyát képezik. A szerzők megvizsgálják az intézményi-gazdasági szereplők közötti együttműködés mértékét, mélységét, és arra keresik a választ, hogy a két oldal mennyire integrálódott egymással. Végül a kutatás arra is fényt derít, hogy a befektetési kedv folyamatos növekedése a határon átnyúló gazdasági mozgások felélénkülésében is tükröződik, melyet az intézményi-vállalati szintű fejlesztések egyértelműen dinamizálnak. A határon átnyúló együttműködési kapcsolatokban a 2004-es EU-csatlakozás egyértelműen jelentős fordulópont volt, míg a Schengeni tagság nem hozott érzékelhető változásokat. A jövőben komoly hatása lehet az euró bevezetésének, különösen a két ország közötti időbeli különbségnek a gazdasági integrációs folyamatokra.

Szerzői adatok

András Grosz, MTA RKK NYUTI, Győr

tudományos munkatárs

Attila Tilinger, SZE Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola, Győr

PhD hallgató

Megjelent
2008-09-01
Hogyan idézzem?
Grosz, A. és Tilinger, A. (2008) A gazdasági szereplők határon átnyúló tevékenysége, Tér és Társadalom, 22(3), o. 81-96. doi: 10.17649/TET.22.3.1186.
Rovat
Tanulmányok