Innovációs folyamatok egy régióban és annak struktúrái

  • Zoltán Csizmadia MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr
  • András Grosz MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr
Kulcsszavak: innováció, regionális innovációs rendszer, Nyugat-Dunántúl

Absztrakt

Az innováció az elmúlt évtizedekben bekövetkezett gazdasági-társadalmi változások eredményeképpen az egyik legfontosabb termelési tényezővé vált nemcsak a gazdasági fejlődés magterületéhez tartozó országokban, de hazánkban is. A felgyorsult technológiai fejlődés következtében a vállalkozások hosszú távon fenntartható versenyképességét csak a konkrét új piaci termékekben, szolgáltatásokban, termelési eljárásokban,szervezeti rendszerek bevezetésében, piaci magatartási formákban és értékesítési csatornákban megnyilvánuló és realizálódó folyamatos kutatás-fejlesztési tevékenység, innovációs aktivitás képes biztosítani. Tevékenységüket természetesen számos különböző szervezet, intézmény próbálja meg segíteni, melyek működése ideális esetben egy viszonylag koherens rendszert alkotva képezi a regionális innovációs rendszer kínálati oldalát. Hazánkban a regionális innovációs rendszerek formálása céljával 2005-től regionális innovációs ügynökségek alakultak, köztük a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (RIÜ).

Szerzői adatok

Zoltán Csizmadia, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr

tudományos munkatárs

András Grosz, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr

tudományos munkatárs

Megjelent
2008-06-01
Hogyan idézzem?
Csizmadia, Z. és Grosz, A. (2008) Innovációs folyamatok egy régióban és annak struktúrái, Tér és Társadalom, 22(2), o. 87-102. doi: 10.17649/TET.22.2.1172.
Rovat
Gyors ténykép