Társadalmi kapcsolatok a szlovák–magyar határtérségben

  • Zoltán Csizmadia MTA RKK NYUTI, Győr
Kulcsszavak: kapcsolati tőke, erős és gyenge kötések, integráció

Absztrakt

A társadalmi tőke szakirodalma alapján nem kétséges, hogy alapvető szerepet játszik egy határtérség interakcióinak alakításában és társadalmi integrációjában. A tanulmány a magyar és a szlovák oldali határszakaszon végzett lakossági kérdőíves felmérés kapcsolathálózati változóinak elemzésén keresztül azt mutatja be, hogy mennyire élőek a határon átívelő kapcsolatok, milyen eltérések figyelhetők meg a szlovák és a magyar nemzetiségű lakosok kapcsolathálózataiban, milyen eltérések jellemzőek az erős és a gyenge kötésekre, és milyen a kapcsolati tőke „térbelisége". Várakozásainknak megfelelően a kapcsolatrendszerek aszimmetrikusak a határ két oldalán a szlovákiai magyarság jelenléte miatt, valamint a korábbi kutatásokat megerősítve az iskolai végzettség és a munkajelleg alapján meghatározott státuszparaméterek mentén differenciálódik a lakosság kapcsolati tőkekészletének ez a szegmense, míg területi alapon (nyugat–kelet tengely) nem figyelhető meg szignifikáns eltérés.

Szerzői adatok

Zoltán Csizmadia, MTA RKK NYUTI, Győr

tudományos munkatárs

Megjelent
2008-09-01
Hogyan idézzem?
Csizmadia, Z. (2008) Társadalmi kapcsolatok a szlovák–magyar határtérségben, Tér és Társadalom, 22(3), o. 27-50. doi: 10.17649/TET.22.3.1184.
Rovat
Tanulmányok