Határ menti társadalmi kapcsolatok a Nyugat-dunántúli régióban

  • Zoltán Csizmadia MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
Kulcsszavak: társadalmi integráció, határ menti együttműködések, költözés, lokális kötődés, utazási szokások, nyelvtudás, bizalom, interperszonális kapcsolatok

Absztrakt

A tanulmány egy előzetes helyzetértékelés. Ezért elsődleges célja nem a magyarázatok keresése, hanem a lakossági szintű határ menti együttműködések legfontosabb társadalmi aspektusainak ismertetése leíró jelleggel. Ezzel párhuzamosan a későbbi részletes elemzéshez is meg kell, hogy adja az alapvető támpontokat, irányvonalakat. Ilyen volumenű (1500 fős) téma-specifikus reprezentatív lakossági kérdőíves felmérés még nem készült a térségben. Az adatok előzetes kiértékeléséből láthatóvá vált, hogy a térség integrálódásának társadalmi pillérei nem ugyanolyan erősek, komoly ellentmondásokra bukkanhatunk a valóságos, működőképes, és a ténylegesen is igénybe vett kontaktusok, viszonyok szintjén. Ezeket viszont csak az összetett magyarázó modellek tükrében a kutatás későbbi fázisában minősíthetjük.

Szerzői adatok

Zoltán Csizmadia, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2005-06-30
Hogyan idézzem?
Csizmadia, Z. (2005) Határ menti társadalmi kapcsolatok a Nyugat-dunántúli régióban, Tér és Társadalom, 19(2), o. 47-63, 181. doi: 10.17649/TET.19.2.999.
Rovat
Tanulmányok