Vállalati együttműködések a határ mentén magyar szemszögből

  • András Grosz MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
Kulcsszavak: Nyugat-Dunántúl, Burgenland, határ menti együttműködés, vállalkozások, gazdaság

Absztrakt

A tanulmány célja, hogy bemutassa a határnak a Nyugat-dunántúli régióban működő vállalkozások mindennapi tevékenységére, működésre gyakorolt hatását. A határ jelentős szerepet játszott a Nyugat-dunántúli régió, Magyarország egyik legdinamikusabb gazdasági növekedéssel jellemezhető országrészének elmúlt 15 éves fejlődésében. Különösen fontos volt e szerep a külföldi működőtőke-bejövetel, a nyugati piacokhoz való közelség, valamint a nyugati, főleg osztrák vállalkozói szférára jellemző minták átvétele terén. A sokáig elszigetelt határ a nyolcvanas évek végén felerősödő változások eredményeként gyorsan alakult át határ menti térséggé, mely átalakulási folyamat az EU-csatlakozással és az áruk, szolgáltatások, valamint a termelési tényezők jövőben várható teljesen szabad mozgásával várhatóan egy speciális integrált határrégió létrejöttéhez vezet. E határrégió sajátosságainak egyik fontos dinemziója a gazdaság, a határrégióban működő vállalkozások határon átnyúló tevékenysége, piaci kapcsolatrendszere, együttműködési lehetőségei, valamint fokozódó versenyhelyzete, illetve általában a határmentiségből fakadó gazdasági, valamint nem gazdasági előnyök és hátrányok.

Szerzői adatok

András Grosz, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet

tudományos munkatárs

Megjelent
2005-06-30
Hogyan idézzem?
Grosz, A. (2005) Vállalati együttműködések a határ mentén magyar szemszögből, Tér és Társadalom, 19(2), o. 31-45, 163. doi: 10.17649/TET.19.2.998.
Rovat
Tanulmányok