A szlovák közigazgatás és területfejlesztés aszimmetriái

  • István Mezei MTA RKK Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet
  • Tamás Hardi MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet https://orcid.org/0000-0002-9778-2840
Kulcsszavak: határ menti kapcsolatok, országok közötti aszimmetrikus viszonyok, Szlovákia közigazgatási és területfejlesztési intézményrendszere

Absztrakt

Az Osztrák–Magyar Monarchia utódállamai arra törekedtek és törekednek napjainkban is, hogy egynyelvű nemzetállamokká váljanak. A sok évtizedes nacionalizmust azonban a racionalizmusnak kell felváltania, mert az egységesülő Európában a nyelvi (nemzetiségi, kulturális) alapokon nyugvó ellentéteknek (de nem a különbségeknek!) el kell(ene) porladniuk a „versenydemokráciák" keretei között működő „piacgazdaságok" „jólétet" biztosító „tömegfogyasztási" gyakorlata során. Vajon a szlovák közigazgatás és a ráépülő területfejlesztés mennyiben járul hozzá ehhez a régóta várt folyamathoz?

Szerzői adatok

István Mezei, MTA RKK Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet

tudományos munkatárs

Tamás Hardi, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet

tudományos munkatárs

Megjelent
2003-12-01
Hogyan idézzem?
Mezei, I. és Hardi, T. (2003) A szlovák közigazgatás és területfejlesztés aszimmetriái, Tér és Társadalom, 17(4), o. 127-155. doi: 10.17649/TET.17.4.920.
Rovat
Kitekintő