A határtérség térszerkezeti jellemzői

Kulcsszavak: határtérség, térszerkezet, városhálózat, területi fejlettség

Absztrakt

A tanulmány a szlovák–magyar határtérség területi szerkezetét elemzi. A határtérség területi kiterjedését nagymértékben befolyásolja a térszerkezet, a városhálózat, a közlekedési tengelyek. A szlovák–magyar államhatár hosszú, változatos társadalmi-gazdasági és természeti környezetet választ szét. Ezek a területek valaha egy állami keretbe tartoztak, így esetükben érdekes annak tanulmányozása, hogy milyen területi következményekkel jár egy államhatár a területi fejlettségre, városhálózatra, a lakosság mozgási pályáira. A tanulmány végén empirikus kutatásunk eredményeként bemutatjuk a kérdőívünk válaszadóinak fő célterületeit a másik állam határtérségében.

Szerzői adatok

Tamás Hardi, MTA RKK NYUTI, Győr

tudományos munkatárs

Megjelent
2008-09-01
Hogyan idézzem?
Hardi, T. (2008) A határtérség térszerkezeti jellemzői, Tér és Társadalom, 22(3), o. 3-25. doi: 10.17649/TET.22.3.1183.
Rovat
Tanulmányok