A városnövekedés területi eltérései Európában, különös tekintettel a járműipari városokra

Szerzők

  • Hardi Tamás MTA Közgazdaság- és Regionális-Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Győr; Széchenyi István Egyetem, Regionális Tudományi és Közpolitikai Tanszék, Győr https://orcid.org/0000-0002-9778-2840
  • Baráth Gabriella Kodolányi János Főiskola, Szociális Tanulmányok Tanszék, Székesfehérvár
  • Csizmadia Zoltán Széchenyi István Egyetem, Szociális Munka Tanszék, Győr; MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Győr
  • Uszkai Andrea Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr; MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Győr

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.28.2.2619

Kulcsszavak:

urbanizáció, városnövekedés, járműipar

Absztrakt

Az európai városfejlődési folyamatok időbeli szakaszolása mellett rá szeretnénk világítani annak térbeli eltéréseire is. A 21. század első évtizedében a migráció szinte soha nem látott helyzete következett be a kontinensen, mivel a határok korlátozó szerepe nagymértékben csökkent, a közlekedési lehetőségek javulásával az európai nemzetállami mozaik egyes elemeinek elszigeteltsége oldódott, nemcsak az uniós tagállamok számára, hanem a tagsággal nem rendelkezők számára is. Tanulmányunk bemutatja, hogy az egész kontinensre jellemző vándorlási folyamatok eltérő városfejlődési tendenciákat gerjesztenek az egyes nagyrégiókban. Önálló elemzésekben közelítjük meg a városfejlődés területi eltéréseit. Először az általános urbanizációs tendenciákat vizsgáljuk az egyes államokban, majd a nagyvárosok fejlődési jellegzetességeit mutatjuk be. Ezután a középvárosok szélesebb adatbázison nyugvó elemzése következik, végül egy olyan városkör elemzését végezzük el, amelyek járműipari telephellyel rendelkeznek.

A tanulmány négy fő gondolati egységre tagolható. Elsőként a kontinens demográfiai változásait és urbanizációs folyamatait tekintjük át. Ezt követően a nagyvárosokra fókuszálunk, majd az 50–500 ezer fő közötti méretkategóriára. Az utolsó alfejezet pedig az európai járműipari várostérségek jellemzőit foglalja össze, népességszámtól függetlenül. Ezen elemzés célja feltárni, hogy a járműipari ágazat milyen hatással van az adott várostérség társadalmi-gazdasági mutatóira. Feltételezésünk szerint az ágazat pozitívan befolyásolja az adott térség gazdasági teljesítményét és hatással lehet annak demográfiai folyamataira is. Fontos kutatási kérdés, hogy napjainkban melyek a járműgyártás által kedvelt európai országok, nagyrégiók, települési méretkategóriák. Törekszünk Győr városát pozicionálni e speciális városkörön belül.

Nyilván az elemzések jellege és adatigénye eltérő földrajzi kiterjedést és városnagyság szerinti lehatárolást igényel, de a következtetéseinket együttesen alátámasztják: kimutatják azokat a tipikus városfejlődési zónákat Európában, amelyek hasonló jellegzetességekkel írhatók le. Bizonyítják, hogy napjainkban a városfejlődési szakaszok nem egységesen jelennek meg a kontinensen, s valószínűsíthető, a továbbfejlődés sem a klasszikus szakaszok szerint fog végbemenni, hanem sokkal inkább egy centrum-periféria viszonyrendszer látszik kibontakozni, s a nagyvárosok fejlődésének kizárólagossága is csak a kontinens bizonyos államaiban érvényesül.

Szerző életrajzok

Hardi Tamás , MTA Közgazdaság- és Regionális-Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Győr; Széchenyi István Egyetem, Regionális Tudományi és Közpolitikai Tanszék, Győr

tudományos főmunkatárs, egyetemi docens

Baráth Gabriella , Kodolányi János Főiskola, Szociális Tanulmányok Tanszék, Székesfehérvár

tudományos munkatárs

Csizmadia Zoltán , Széchenyi István Egyetem, Szociális Munka Tanszék, Győr; MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Győr

egyetemi docens, tudományos munkatárs

Uszkai Andrea , Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr; MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Győr

PhD-hallgató, ügyvivő szakértő

##submission.downloads##

Megjelent

2014-06-01

Hogyan kell idézni

Hardi, T., Baráth, G., Csizmadia, Z. és Uszkai, A. (2014) „A városnövekedés területi eltérései Európában, különös tekintettel a járműipari városokra”, Tér és Társadalom, 28(2), o. 45–66. doi: 10.17649/TET.28.2.2619.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

<< < 1 2 3 4 5 > >>