Szuburbanizációs jelenségek Győr környékén

Kulcsszavak: szuburbanizáció, agglomeráció, Győr

Absztrakt

Magyarország nagyobb városai körül már szinte mindenütt kimutathatók szuburbanizációs jelenségek. Tanulmányunk azon munkák sorába igyekszik beilleszkedni, amelyek a magyar vidéki szuburbanizáció összehasonlító vizsgálatát segíthetik elő. Győr környékének településein végzett lakossági és önkormányzati kérdőívek és interjúk segítségével tárjuk fel azokat a jelenségeket, amelyek a megindult és gyorsuló lakóhelyi szuburbanizációra utalnak. Vizsgáljuk e települések lakosságszámának változását, a kiköltöző népesség összetételét, motivációit, s azt, hogy mindez hogyan hat a befogadó települések társadalmának átalakulására, hogyan tudnak az újonnan jött családok beilleszkedni a helyi közösségbe. Fontos kérdés továbbá, hogy a kiköltöző városi lakosok korábbi kapcsolatrendszerükből mit őriznek meg költözésük után, hol veszik igénybe a különböző szolgáltatásokat. A gyorsuló szuburbanizáció ellenére kérdéses, hogy a folyamat jelentős tömegeket és területeket fog-e érinteni az elkövetkezendő időszakban.

Szerzői adatok

Tamás Hardi, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet

tudományos munkatárs

Megjelent
2002-09-01
Hogyan idézzem?
Hardi, T. (2002) Szuburbanizációs jelenségek Győr környékén, Tér és Társadalom, 16(3), o. 57-83. doi: 10.17649/TET.16.3.1980.
Rovat
Tanulmányok