Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) hatása a versenyképességre

Kulcsszavak: versenyképesség, indikátor, Solow-paradoxon, információs- és kommunikációs technológiák

Absztrakt

Az új technológiák megjelenése és elterjedése felvetette egy új gazdaság megjelenésének gondolatát, mely a termelékenységben, foglalkoztatásban és gazdasági növekedésben az elmúlt években végbement rohamos változásoknak a gyűjtőszava. Az új gazdaság központi jellemzője, hogy az információs és kommunikációs technológiák ugrásszerű fejlődése és alkalmazása innovációk egész sorát eredményezi. Mindez természetesen új kérdéseket vetett fel a nemzetgazdaságok, régiók, települések versenyképességének meghatározásakor, mérésekor. A szerző az új gazdaság és a versenyképesség fogalmának magyarázata mellett a mérés körül kibontakozott vitát leginkább befolyásoló indikátorokat kívánja bemutatni. A tanulmány záró részében pedig az elmúlt években született néhány, az információs és kommunikációs technológiába való befektetés és a gazdasági vagy termelékenység-növekedés közötti kapcsolatot vizsgáló elméleti tanulmány kapcsán felmerülő Solow-paradoxont vizsgálja.

Szerzői adatok

Boglárka Barsi, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2003-09-01
Hogyan idézzem?
Barsi, B. (2003) Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) hatása a versenyképességre, Tér és Társadalom, 17(3), o. 183-197. doi: 10.17649/TET.17.3.907.
Rovat
Versenyképesség