A társadalmi-térbeli marginalizáció folyamatai a leszakadó vidéki térségekben

  • Erika Nagy MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Békéscsaba
  • Judit Timár MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Békéscsaba; Debreceni Egyetem, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék http://orcid.org/0000-0002-5275-6905
  • Gábor Nagy MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Békéscsaba; Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszék
  • Gábor Velkey MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Békéscsaba; Szent István Egyetem, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Békéscsaba http://orcid.org/0000-0002-4677-0743
Kulcsszavak: marginalizáció, térbeli-társadalmi egyenlőtlenségek, függőség, szegénység, vidékkutatás, vidékföldrajz

Absztrakt

Tanulmányunkban a szakmai diskurzusokban hátrányos helyzetűként megjelenített rurális térségekre fókuszálunk, azok marginalizációs folyamataira helyezve a hangsúlyt. Kiindulópontunk az, hogy a marginalitáskoncepció releváns értelmezési keret a „leszakadó” vidéki térségek társadalmi problémáinak megértéséhez. Az ilyen térségekben élő-működő, marginalizált helyzetű társadalmi csoportok – helyi lakosok és gazdasági szereplők – napi gyakorlatain keresztül vizsgáljuk azokat a mechanizmusokat, amelyekkel újratermelődnek a gazdasági-társadalmi hátrányok, a függőségek és a kirekesztettség. Írásunkban amellett érvelünk, hogy egyrészt a társadalmi marginalizálódás és a térbeli hátrányok halmozódása nem választhatók el egymástól; a vidéki terek marginalizálódása az ott élő-működő egyének, csoportok marginalizálódását is eredményezi, tovább rontva a térség helyzetét; másrészt hogy a vidéki terekben élő, marginalizált helyzetű társadalmi csoportok maguk is arra kényszerülnek, hogy napi gyakorlataikkal fenntartsák/újratermeljék saját (marginalizált) helyzetüket a fennálló társadalmi-térbeli struktúrák keretei között. Következtetéseinket négy magyarországi – a társadalmi és a térbeli marginalizáció számos összetevőjét hordozó – terepen végzett empirikus vizsgálatra alapozzuk.

Szerzői adatok

Erika Nagy, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Békéscsaba

tudományos főmunkatárs

Judit Timár, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Békéscsaba; Debreceni Egyetem, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

tudományos főmunkatárs, egyetemi docens

Gábor Nagy, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Békéscsaba; Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszék

tudományos főmunkatárs, egyetemi docens

Gábor Velkey, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Békéscsaba; Szent István Egyetem, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Békéscsaba

tudományos munkatárs, egyetemi adjunktus

Megjelent
2015-03-01
Hogyan idézzem?
Nagy, E., Timár, J., Nagy, G. és Velkey, G. (2015) A társadalmi-térbeli marginalizáció folyamatai a leszakadó vidéki térségekben, Tér és Társadalom, 29(1), o. 35-52. doi: 10.17649/TET.29.1.2680.