A külföldi működőtőke-befektetések jelenlegi tendenciái és területi elmozdulásának esélyei Magyarországon

  • Györgyi Barta MTA RKK Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet http://orcid.org/0000-0001-5340-2095
  • Ágnes Bernek ELTE TTK Regionális Földajzi Tanszék
  • Gábor Nagy MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet
Kulcsszavak: külföldi működőtőke-befektetés, a KMT területi megoszlása, feldolgozóipari KMT, EU-csatlakozás hatása, helyi KMT-vonzó képesség, beruházásösztönző politika

Absztrakt

A külföldi működőtőke-beruházás (KMT) a magyar gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje, jelentős visszaesése az elmúlt években súlyos probléma forrása. A KMT térbeli megoszlására – kezdettől fogva – erős koncentrálódás jellemző. Kétségtelen, hogy a KMT vonzását illetően lezárult egy szakasz a magyar gazdaságban, mivel kimerültek azok a tartalékok, amelyek révén Magyarország a környező közép- és kelet-európai országokhoz képest előnyöket tudott felmutatni. Tanulmányunk a KMT magyarországi folyamatait két aspektusból – a befektetők oldaláról, illetve a helyi fogadókészség szempontjából – vizsgálja. Arra keressük végső soron a választ, vajon van-e esély arra, hogy a KMT erős területi koncentrációja oldódjon Magyarországon, azaz, várható-e, hogy az ország kevésbé fejlett területei is vonzóak lesznek a külföldi beruházók számára.

Szerzői adatok

Györgyi Barta, MTA RKK Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet

tudományos főmunkatárs, intézetigazgató

Ágnes Bernek, ELTE TTK Regionális Földajzi Tanszék

egyetemi docens

Gábor Nagy, MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

tudományos főmunkatárs

Megjelent
2003-12-01
Hogyan idézzem?
Barta, G., Bernek, Ágnes és Nagy, G. (2003) A külföldi működőtőke-befektetések jelenlegi tendenciái és területi elmozdulásának esélyei Magyarországon, Tér és Társadalom, 17(4), o. 173-190. doi: 10.17649/TET.17.4.922.
Rovat
Versenyképesség