A külföldi működőtőke-befektetések jelenlegi tendenciái és területi elmozdulásának esélyei Magyarországon

  • Györgyi Barta
  • Ágnes Bernek
  • Gábor Nagy
Kulcsszavak: külföldi működőtőke-befektetés, a KMT területi megoszlása, feldolgozóipari KMT, EU-csatlakozás hatása, helyi KMT-vonzó képesség, beruházásösztönző politika

Absztrakt

A külföldi működőtőke-beruházás (KMT) a magyar gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje, jelentős visszaesése az elmúlt években súlyos probléma forrása. A KMT térbeli megoszlására — kezdettől fogva — erős koncentrálódás jellemző. Kétségtelen, hogy a KMT vonzását illetően lezárult egy szakasz a magyar gazdaságban, mivel kimerültek azok a tartalékok, amelyek révén Magyarország a környező közép- és kelet-európai országokhoz képest előnyöket tudott felmutatni. Tanulmányunk a KMT magyarországi folyamatait két aspektusból — a befektetők oldaláról, illetve a helyi fogadókészség szempontjából — vizsgálja. Arra keressük végső soron a választ, vajon van-e esély arra, hogy a KMT erős területi koncentrációja oldódjon Magyarországon, azaz, várható-e, hogy az ország kevésbé fejlett területei is vonzóak lesznek a külföldi beruházók számára.

Megjelent
2011-08-07
Hogyan idézzem?
Barta, G., Bernek, Ágnes és Nagy, G. (2011) A külföldi működőtőke-befektetések jelenlegi tendenciái és területi elmozdulásának esélyei Magyarországon, Tér és Társadalom, 17(4), o. 173-190. doi: 10.17649/TET.17.4.922.
Rovat
Versenyképesség

A szerző(k) legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 4 > >>