Integrált városfejlesztési stratégia: A városfejlesztés megújítása

Kulcsszavak: integrált városfejlesztési stratégia (IVS), Lipcsei Charta, baukultur közösségi részvétel, irányítás (governance)

Absztrakt

A Lipcsei Charta új szellemiségű városfejlesztési gondolkodást igyekszik meghonosítani az integrált városfejlesztési stratégia megfogalmazásával, amelynek lényege a gazdasági, társadalmi és területi szempontok együttes kezelése, a különböző területi és időbeli szintek összekapcsolása, a helyi szereplők bevonása a tervezés fobumatába, valamint a finanszíroz,ás többcsatornás megoldása. Az IVS erőfeszítéseket követel a nyugateurópai országoktól, városoktól á elsősorban a tervezési fobJamat demokratizálásában, viszont gyökeresen új korszakot nyit az újonnan csatlakozott, volt szocialista tagországokban. Annak ellenére, hogy Magyarországon már elkészült majd másfélszáz IVS az elmúlt évben, az az általános hazai vélemény, hogy a városfejlesztés megújulása – különböző okok miatt – még várat magára. A nemzetközi kipróbált módszerek megismerése és átvétele is segíthet ebben a hosszú és nehéz folyamatban.

Szerzői adatok

Györgyi Barta, MTA RKK Budapesti Osztály, Budapest

tudományos tanácsadó

Megjelent
2009-09-01
Hogyan idézzem?
Barta, G. (2009) Integrált városfejlesztési stratégia: A városfejlesztés megújítása, Tér és Társadalom, 23(3), o. 1-12. doi: 10.17649/TET.23.3.1253.
Rovat
Tanulmányok