Magyarország a globális K+F térképén. Fejlődő országok a multinacionális vállalatok változó K+F stratégiájában

Kulcsszavak: kutatás-fejlesztés, multinacionális vállalatok, Magyarország, fejlődő országok

Absztrakt

Tanulmányunkban a multinacionális vállalatok K+F telephelyválasztásának, a K+F tevékenység kihelyezésének és kiszervezésének legújabb tendenciáit tekintjük át, bemutatva azokat a fejleményeket, amelyek lehetővé tették Magyarország és más fejlődő országok számára a nemzetközi K+F munkamegosztásba való bekapcsolódást. A tanulmány második részében a rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján a magyarországi K+F szerkezeti változásait elemezzük, hangsúlyt helyezve a multinacionális vállalatok tevékenységére, és az ennek következtében kialakuló duális K+F struktúrára.

Szerzői adatok

Györgyi Barta, MTA RKK KÉTI, Budapest

intézetigazgató

György Kukely, MTA RKK KÉTI, Budapest

tudományos segédmunkatárs

Balázs Lengyel, MTA RKK KÉTI, Budapest
tudományos segédmunkatárs
Bence Ságvári, MTA RKK KÉTI, Budapest

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2007-09-01
Hogyan idézzem?
Barta, G., Kukely, G., Lengyel, B. és Ságvári, B. (2007) „Magyarország a globális K+F térképén. Fejlődő országok a multinacionális vállalatok változó K+F stratégiájába”n, Tér és Társadalom, 21(3), o. 31-50. doi: 10.17649/TET.21.3.1122.
Rovat
Tanulmányok