A térbeli-társadalmi egyenlőtlenségek és újratermelésük az alapfokú oktatás hazai rendszerében

  • Gábor Velkey
Kulcsszavak: oktatási rendszer, társadalmi-térbeli egyenlőtlenségek, oktatási szelekció, intézményi szegregáció

Absztrakt

A tanulmány a társadalmi-térbeli egyenlőtlenségek alakulását és újratermelését az oktatás-tanulás-képzés-nevelés rendszerén keresztül közelíti kiemelt figyelmet fordítva az állam (központi, helyi) szerepére és szerepkörei változásainak következményeire. Megközelítésünk szerint a globális gazdaság térbeli leképeződései, a regionális, nemzeti intézményi keretek, gyakorlatok és a helyi-térségi társadalmi hatások egymással szorosan összefonódva jelennek meg a konkrét szereplők konkrét helyekhez kötődő mindennapi cselekvéseiben. Elemzéseink során ezért tudatosan „alulnézetből” közelítjük a jelenségeket, ahogy azok érzékelhetővé válnak az emberek és közösségeik számára, és ahogy helyben alakítják, befolyásolják tevékenységüket. A tanulmány egy 2014−2018 között három magyarországi településen folytatott empirikus kutatás tapasztalatait foglalja össze, melyben az iskolai szelekció és szegregáció jelenségét igyekeztünk megérteni, feltárva annak legfontosabb okait és következményeit.

Megjelent
2019-11-24
Hogyan idézzem?
Velkey, G. (2019) A térbeli-társadalmi egyenlőtlenségek és újratermelésük az alapfokú oktatás hazai rendszerében, Tér és Társadalom, 33(4), o. 104-131. doi: 10.17649/TET.33.4.3191.