A középfokú képzés területi rendszerének változása és továbbfejlesztése

Kulcsszavak: közoktatás, szakképzés, területi összehangolás, térségi integrált szakképző központok, TISZK

Absztrakt

A középfokú képzés területi rendszerét a szabályozás rendszerváltás utáni immár húsz éves történetében mindössze egyetlen alkalommal, a térségi szakképző központok létrehozásakor (2007) próbálták tudatosan alakítani. A jogszabályok módosítása óta eltelt időszak vizsgálati tapasztalatai alapján és a kormányzat tervezett intézkedéseit látva kijelenthetjük, hogy sajnos ez a kétségkívül előremutató kísérlet több ok miatt is kudarcot vallott. A célok helyességét (a szakképzés képzésmódszertani megújítása, racionális csoport- és intézményszervezés – elsősorban a szétaprózottság megszüntetése érdekében –, területi összehangolás, érdemi infrastruktúra-fejlesztés, a fejlesztési források hatékony felhasználása) egyértelműen megerősítve, vizsgálataim alapján az átalakítás sikertelenségét abban foglalhatom össze, hogy

  • nem változtak meg a működést érdemben meghatározó finanszírozási és érdekeltségi mechanizmusok,
  • a szervezeti keretekre vonatkozó szabályozás szervezeti anarchiát eredményezett,
  • a formális szervezeti struktúrák mögött tovább élhetett a meghaladni kívánt képzési és szervezési gyakorlat,
  • a területi összehangolásban és a munkaerő-piaci megfelelésben kulcsszerepet betöltő regionális fejlesztési és képzési bizottságok egyrészt a politika, másrészt az intézményi és területi vagy szakmai (szakképzési) lobbik zsákmányszerzését szolgálta.

E feltárt problémák rendezése érdekében tanulmányom zárófejezetében hét pontban konkrét javaslatot teszek a rendszer megújításának legfontosabb irányaira.

Szerzői adatok

Gábor Velkey, MTA Regionális Kutatások Központja

tudományos munkatárs

Megjelent
2011-09-01
Hogyan idézzem?
Velkey, G. (2011) A középfokú képzés területi rendszerének változása és továbbfejlesztése, Tér és Társadalom, 25(3), o. 60-78. doi: 10.17649/TET.25.3.1930.
Rovat
Tanulmányok