Térelméleti alapvetések konstruktivista ismeretelméleti megközelítésben

  • László Faragó MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Pécs
Kulcsszavak: tér, régió, konstruktivizmus, tudás, megismerés, önszabályozó rendszerek, autopoiézisz, strukturális kapcsolódás

Absztrakt

A bevezető gondolatok a tudomány, a szcientista objektivitás kérdőjeleit vetik fel. A szerző részletesen tárgyalja a konstruktivizmus filozófiai előképeit és a megismerés folyamatát, majd saját (nem radikális) konstruktivista álláspont felvázolására vállalkozik. A térelméletben való alkalmazás szempontjából tárgyalja a konstruktivizmus fő tételeit. A teret mint a különböző létezésből eredő relációk (struktúrák) által és a megfigyelés során létrehozott társadalmi konstrukciókat értelmezi. A tér nyitottságának fenntartása mellett az autopoiézisz koncepcióját alkalmasnak tarja a téri zárt egységek elkülönítéséhez és működésük magyarázatához. Befejezésként a régióalkotás példáján mutatja be, hogy a konstruktivista eszmeáramlat miként alkalmazható a gyakorlatban.

Szerzői adatok

László Faragó, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Pécs
tudományos főmunkatárs
Megjelent
2013-11-19
Hogyan idézzem?
Faragó, L. (2013) Térelméleti alapvetések konstruktivista ismeretelméleti megközelítésben, Tér és Társadalom, 27(4), o. 3-29. doi: 10.17649/TET.27.4.2528.
Rovat
Tanulmányok