Szeletek a tervezés mélyrétegeiből

  • László Faragó MTA RKK DTI
Kulcsszavak: racionalitás, tervezés, tervezéselmélet, kommunikáció

Absztrakt

Jelen tanulmány a tervezéselmélet princípiumainak és dilemmáinak mélyrétegeiből ragad ki néhány szeletet, melyekkel a szerző a tervezéselmélet hazai megalapozásához szeretne hozzájárulni. Az alapkérdések tisztázását néhány episztemológiai és etikai megjegyzés vezeti be, majd a tervezés lényegét („szubsztanciáját”) és maximáit vázolja fel a szerző.

Szerzői adatok

László Faragó, MTA RKK DTI

tudományos munkatárs

Megjelent
2001-09-01
Hogyan idézzem?
Faragó, L. (2001) Szeletek a tervezés mélyrétegeiből, Tér és Társadalom, 15(3-4), o. 11-24. doi: 10.17649/TET.15.3-4.817.
Rovat
Tanulmányok