Térstruktúra: térideák és megvalósításuk a településhálózat-fejlesztésben

  • László Faragó MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs
Kulcsszavak: térstruktúra, téridő hálózatok, településhálózat, településhierarchia

Absztrakt

A tanulmány a térstruktúra értelmezésén keresztül jut el a településhálózat-fejlesztés néhány alapkérdéséhez. A szerző kifejti, hogy a tér és az idő létünk rendező elvei, melyek struktúráját a tartalom határozza meg. A térstruktúra, mint társadalmi konstrukció diszkrét pontokból, azokat koncentráló csomópontokból, azok kapcsolataiból és mindezeket befogadó térségekből áll. A tér és a településhálózat alapvetően hierarchikus felépítésű, amelyek különböző hálózati elvek és modellek alapján fejleszthetők. A jelenlegi területpolitikai gyakorlattal szemben a szerző szükségesnek látja a térségi és a települési megközelítés integrálását, amelynek alapja lehet az a tény, hogy a különböző területi szintek és a városhierarchia egymásnak megfeleltethető. A központi helyek, a városok a különböző szintű térségek (régiók) természetes központjai. A tanulmány összegző megállapításokkal zárul

Szerzői adatok

László Faragó, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs
tudományos főmunkatárs, főigazgató-helyettes
Megjelent
2007-12-01
Hogyan idézzem?
Faragó, L. (2007) Térstruktúra: térideák és megvalósításuk a településhálózat-fejlesztésben, Tér és Társadalom, 21(4), o. 21-38. doi: 10.17649/TET.21.4.1137.
Rovat
Tanulmányok