Az EU területi politikájának a változásai közép-kelet-európai nézőpontból

Szerzők

  • Faragó László MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete; Széchenyi István Egyetem, Regionális Tudományi és Közpolitikai Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.30.2.2765

Kulcsszavak:

centrum-periféria, az EU területi politikája, kohéziós politika, Európa 2020, EU-integráció, többszintű kormányzás, Közép-Kelet-Európa

Absztrakt

Az EU bővítése és Közép-Kelet-Európa integrációja a centrum-periféria relációban történik. Ezen országoknak kettős függősége alakult ki: a gazdaságuk az FDI-tól, a közszféra fejlesztései az uniós támogatásoktól függnek. Az EU politikájában az elmúlt másfél évtizedben bekövetkezett változások kedvezőtlenek a kohéziós szakpolitika és a kevésbé fejlett régiók és kohéziós országok szempontjából. A strukturális és kohéziós politika alárendelődött a lisszaboni stratégiának, majd a „területileg vak” Európa 2020 stratégiának. Ma már az új kohéziós politika inkább szolgálja az általános integrációs célokat, a szupranacionális kormányzás erősítését, mint közvetlenül a regionális szakpolitikát. A kohéziós politika eddigi kedvezményezetteinek a szempontjából kedvezőtlennek minősíthetjük, hogy egyre nagyobb hangsúlyt és támogatást kapnak a fejlett területek és a nagyvárosi régiók. Ha az unió minden régiójában támogatja az erőforrások minél jobb hasznosítását, akkor az a centrumtérségek, a nagy gazdasági koncentrációk további erősödéséhez és a perifériák végleges leszakadásához vezet. Az EU versenyképességének az erősítése úgy is megtörténhet, hogy fenntartjuk a klasszikus szolidaritásra épülő területi politikát, és eszközeit továbbra is a kohéziós országok és a legelmaradottabb régiók fejlesztésére fordítjuk.

Információk a szerzőről

Faragó László , MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete; Széchenyi István Egyetem, Regionális Tudományi és Közpolitikai Tanszék

tudományos főmunkatárs; egyetemi tanár

##submission.downloads##

Megjelent

2016-06-01

Hogyan kell idézni

Faragó, L. (2016) „Az EU területi politikájának a változásai közép-kelet-európai nézőpontból”, Tér és Társadalom, 30(2), o. 3–22. doi: 10.17649/TET.30.2.2765.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok