Tanulmányi célú migráció, migráns élethelyzetek: vajdasági diákok Magyarországon

Kulcsszavak: transznacionalitás, etnikai, tanulmányi célú migráció, vajdasági magyar kisebbség, nemzetpolitika

Absztrakt

Tanulmányunk egy folyamatban lévő migrációs kutatás első eredményeire támaszkodva elemzi a Vajdaságból Magyarországra irányuló tanulmányi célú migráció sajátosságait. A tanulmányi célú migrációt a transznacionális migráció egyik formájának tekintjük, amely azonban egyúttal a nemzetállami határokon átívelő etnikai migrációként is értelmezhető és elemezhető. A vajdasági magyar diákok tanulmányi célú migrációja dinamikus, nyitott kimenetelű folyamat, amely végleges áttelepedéshez, visszaköltözéshez, a két ország közötti, időben változó dinamikájú ide-oda mozgáshoz egyaránt vezethet, ám a tapasztalatok szerint az esetek jelentős részében a magyarországi továbbtanulásról szóló mobilitási és migrációs döntés a szülőföldről való távozás első lépcsőfokának tekinthető. A Vajdaságból Magyarországra irányuló tanulmányi célú migráció dinamikáját a kilencvenes években a balkáni háborúk hullámzása határozta meg, a háborús viszonyok elmúltával sem szűnő folyamatot a tartósnak bizonyuló vonzó- és taszítótényezők mellett az otthoni és magyarországi transznacionális hálózatok is táplálják, amelyek segítik és egyben legitim stratégiává teszik a tanulmányi célú migrációt.

Szerzői adatok

Ágnes Erőss, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

tudományos segédmunkatárs

Béla Filep, Universität Bern

PhD-hallgató

Patrik Tátrai, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

tudományos munkatárs

Katalin Rácz, MTA Regionális Kutatások Központja

tudományos segédmunkatárs

Monika Mária Váradi, MTA Regionális Kutatások Központja

tudományos főmunkatárs

Doris Wastl-Walter, Universität Bern

egyetemi tanár

Megjelent
2011-12-01
Hogyan idézzem?
Erőss, Ágnes, Filep, B., Tátrai, P., Rácz, K., Váradi, M. M. és Wastl-Walter, D. (2011) „Tanulmányi célú migráció, migráns élethelyzetek: vajdasági diákok Magyarországo”n, Tér és Társadalom, 25(4), o. 3-19. doi: 10.17649/TET.25.4.1936.
Rovat
Tanulmányok