Tanulmányi célú migráció, migráns élethelyzetek: vajdasági diákok Magyarországon

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.25.4.1936

Kulcsszavak:

transznacionalitás, etnikai, tanulmányi célú migráció, vajdasági magyar kisebbség, nemzetpolitika

Absztrakt

Tanulmányunk egy folyamatban lévő migrációs kutatás első eredményeire támaszkodva elemzi a Vajdaságból Magyarországra irányuló tanulmányi célú migráció sajátosságait. A tanulmányi célú migrációt a transznacionális migráció egyik formájának tekintjük, amely azonban egyúttal a nemzetállami határokon átívelő etnikai migrációként is értelmezhető és elemezhető. A vajdasági magyar diákok tanulmányi célú migrációja dinamikus, nyitott kimenetelű folyamat, amely végleges áttelepedéshez, visszaköltözéshez, a két ország közötti, időben változó dinamikájú ide-oda mozgáshoz egyaránt vezethet, ám a tapasztalatok szerint az esetek jelentős részében a magyarországi továbbtanulásról szóló mobilitási és migrációs döntés a szülőföldről való távozás első lépcsőfokának tekinthető. A Vajdaságból Magyarországra irányuló tanulmányi célú migráció dinamikáját a kilencvenes években a balkáni háborúk hullámzása határozta meg, a háborús viszonyok elmúltával sem szűnő folyamatot a tartósnak bizonyuló vonzó- és taszítótényezők mellett az otthoni és magyarországi transznacionális hálózatok is táplálják, amelyek segítik és egyben legitim stratégiává teszik a tanulmányi célú migrációt.

Szerző életrajzok

Erőss Ágnes , MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

tudományos segédmunkatárs

Filep Béla , Universität Bern

PhD-hallgató

Tátrai Patrik , MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

tudományos munkatárs

Rácz Katalin , MTA Regionális Kutatások Központja

tudományos segédmunkatárs

Váradi Monika Mária , MTA Regionális Kutatások Központja

tudományos főmunkatárs

Wastl-Walter Doris , Universität Bern

egyetemi tanár

##submission.downloads##

Megjelent

2011-12-01

Hogyan kell idézni

Erőss, Ágnes, Filep, B., Tátrai, P., Rácz, K., Váradi, M. M. és Wastl-Walter, D. (2011) „Tanulmányi célú migráció, migráns élethelyzetek: vajdasági diákok Magyarországon”, Tér és Társadalom, 25(4), o. 3–19. doi: 10.17649/TET.25.4.1936.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 > >>