„Hát megpróbálunk küzdeni”: átalakuló boldogulási stratégiák Kárpátalján az Euromajdan után

  • Katalin Kovály MTA CSFK Földrajztudományi Intézet
  • Ágnes Erőss MTA CSFK Földrajztudományi Intézet
  • Patrik Tátrai MTA CSFK Földrajztudományi Intézet
Kulcsszavak: migráció, Kárpátalja, Ukrajna, határon átnyúló kapcsolatok, nemzetpolitika

Absztrakt

Ukrajna közelmúltbeli viharos története politikai, gazdasági és társadalmi válsághoz vezetett az ország egészében és vizsgálati terepünkön, Kárpátalján is. A katonai konfliktus, a behívók, valamint az egyre mélyülő gazdasági válság jelentősen átalakította a 2014 előtti boldogulási stratégiákat, felerősítve a külföldre irányuló migrációt – etnikai hovatartozástól függetlenül.

Tanulmányunk mintegy gyorsjelentésként arra vállalkozik, hogy átfogó képet adjon Kárpátalja jelenlegi helyzetéről, valamint az elmúlt három évben végbement, a magyar közösséget érintő markáns változásokról. Fő célunk annak bemutatása, hogy az Ukrajna területén bekövetkezett bel- és geopolitikai események (Euromajdan, a Krím elvesztése, kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus) hogyan alakították át Kárpátalján az egyéni és családi boldogulási mintázatokat, köztük a tanulmányunk fókuszában álló migrációs stratégiákat és a magyar–ukrán határon átnyúló informális kapcsolatokat. Írásunkban külön kitérünk Magyarország támogatáspolitikájának migrációt ösztönző avagy fékező hatásaira.

A 2016 tavaszán végzett terepmunkánk alapján kijelenthetjük, hogy a korábban sem elhanyagolható mértékű mobilitás és a határhoz kötődő informális gazdasági stratégiák – mint önálló vagy kiegészítő bevételszerzési lehetőségek – felerősödtek Kárpátalján. A helyiek mobilitási stratégiáinak meghatározó jellemzője a cirkularitás, mind a külföldi munkavállalás, mind a határon átívelő rendszeres mozgások (pl. ingázás, csempészés, kiskereskedelem) esetében, de egyre erősödő forma a végleges kitelepedés is. Mindezen mozgásokat jelentősen megkönnyítették a magyar nemzetpolitika egyes lépései, különösen a magyar állampolgárság egyszerűsített megszerzésének lehetősége.

Szerzői adatok

Katalin Kovály, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet
tudományos segédmunkatárs
Ágnes Erőss, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet
tudományos segédmunkatárs
Patrik Tátrai, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet
tudományos főmunkatárs
Megjelent
2017-05-25
Hogyan idézzem?
Kovály, K., Erőss, Ágnes és Tátrai, P. (2017) »Hát megpróbálunk küzdeni«: átalakuló boldogulási stratégiák Kárpátalján az Euromajdan után, Tér és Társadalom, 31(2), o. 3-22. doi: 10.17649/TET.31.2.2851.
Rovat
Tanulmányok

A szerző(k) legtöbbet olvasott cikkei