Területi különbségek a pártpreferenciákban Szlovákiában, 1992–2010

  • Balázs Szabó MTA Földrajztudományi Kutatóintézet
  • Patrik Tátrai MTA Földrajztudományi Kutatóintézet
Kulcsszavak: politikai földrajz, választási földrajz, Szlovákia, választói magatartás

Absztrakt

A rendszerváltás utáni Szlovákia választási eredményeinek területi jellegzetességeiből jól érzékelhető mind a klasszikus törésvonalak felbukkanása, mind a rendszerváltáshoz kapcsolódó megosztottság. Tanulmányunk célja, hogy bemutassa a pártok területi beágyazottságát, és ezen keresztül a szlovák társadalom azon – hagyományos és új – különbségeit, amelyek mentén a választói magatartás és a pártpreferenciák elkülönülnek. Az eredményekből látható, hogy a listás és arányos választási rendszer lehetővé teszi a szlovák társadalom tagoltságának parlamenti leképeződését és a pártstruktúra folytonos megújulását.

Szerzői adatok

Balázs Szabó, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

tudományos segédmunkatárs

Patrik Tátrai, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

tudományos munkatárs

Megjelent
2011-12-01
Hogyan idézzem?
Szabó, B. és Tátrai, P. (2011) „Területi különbségek a pártpreferenciákban Szlovákiában, 1992–201”0, Tér és Társadalom, 25(4), o. 61-80. doi: 10.17649/TET.25.4.1886.
Rovat
Kitekintés