A Vajdaságot érintő migráció és azok történeti előzményei

  • Patrik Tátrai MTA CSFK Földrajztudományi Intézet
  • Károly Kocsis MTA CSFK Földrajztudományi Intézet
  • Irén Gábrity Molnár Újvidéki Egyetem, Közgazdasági Kar, Szabadka
  • Zoltán Takács Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka
Kulcsszavak: belföldi vándorlás, nemzetközi vándorlás, etnikai migráció, menekültek, Szerbia

Absztrakt

Tanulmányunkban a Vajdaságot érintő főbb belföldi és nemzetközi migrációs folyamatokat, valamint ezek történeti előzményeit mutatjuk be. Kiemelt szerepet kap az elmúlt két évtizedben, azaz a délszláv polgárháború kirobbanása óta lezajlott migrációs hullámok ismertetése, valamint területileg a Vajdaságból Magyarországra irányuló vándorlás. Az elmúlt évszázad Vajdaságba, illetve onnan Magyarország mai területére irányuló migrációs folyamatait vizsgálva megállapítható, hogy a vándorlások szempontjából alapvetően kétféle időszakot határolhatunk le: egyrészt a háborús időszakokat, amikor az államhatárok változása miatt tömeges (kényszer)migráció bontakozott ki; másrészt a békeidőt, amikor a vándorlási folyamatok jellemzően önkéntesnek tekinthetők, és a migráció gazdasági meghatározottsága került előtérbe. Utóbbi időszakokban a fő migrációs irányok követték a fejlettségi különbségeket. Ugyanakkor a vizsgált migráció legfőbb jellemzője – időszaktól függetlenül –, hogy az etnicitás kulcsfontosságú szerepet játszik benne.

Szerzői adatok

Patrik Tátrai, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet

tudományos főmunkatárs

Károly Kocsis, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet

igazgató

Irén Gábrity Molnár, Újvidéki Egyetem, Közgazdasági Kar, Szabadka

egyetemi tanár

Zoltán Takács, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka

kutató

Megjelent
2013-06-03
Hogyan idézzem?
Tátrai, P., Kocsis, K., Gábrity Molnár, I. és Takács, Z. (2013) A Vajdaságot érintő migráció és azok történeti előzményei, Tér és Társadalom, 27(2), o. 35-54. doi: 10.17649/TET.27.2.2516.