Migrációs történetek, döntések és narratív identitás. A tanulmányi célú migrációról – másként

  • Monika Mária Váradi MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Kulcsszavak: transznacionális migráció, tanulmányi célú migráció, migrációs döntések, narratív identitás

Absztrakt

A tanulmányi célú migráció értelmezésemben transznacionális migráció, míg az e folyamatban résztvevő migránsok a transznacionális migránsok ideáltípusához közelítenek. A tanulmányi célú migrációt nem egyirányú és egyszeri elmozdulásként, hanem időben elhúzódó, nyitott kimenetelű folyamatként értelmezhetjük. Bármeddig húzódnak is el a tanulmányok, a migránsoknak előbb vagy utóbb döntést kell hozniuk a végleges (vagy annak tervezett) letelepedésről, arról, hogy életüket hol képzelik el. Írásomban azt mutatom be, hogy a magyarországi továbbtanulásról, illetve az itt maradásról vagy a hazatelepedésről szóló történetek milyen jellegzetes narratívákba ágyazódva jelennek meg a vajdasági magyar fiatalok elbeszéléseiben. A családorientált, a kisebbségi magyar identitás köré szerveződő, valamint az orientalista diskurzushoz kapcsolódó narratívák elemzésének kapcsán a migrációról szóló történetek, a migrációs döntések és a narratív identitás összefüggéseit igyekszem feltárni.

Szerzői adatok

Monika Mária Váradi, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

tudományos főmunkatárs

Megjelent
2013-06-03
Hogyan idézzem?
Váradi, M. (2013) „Migrációs történetek, döntések és narratív identitás. A tanulmányi célú migrációról – máskén”t, Tér és Társadalom, 27(2), o. 96-117. doi: 10.17649/TET.27.2.2520.