„Ha csak úgy kiköltöztetjük az embereket, egymás nélkül elvesznek.” Erőforrások, korlátok és ezek térbelisége a roma szegregátumokban lakók számára: egy hazai város példája

  • Janka Tóth
  • Boglárka Méreiné Berki Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont
  • György Málovics Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont
  • Judit Juhász Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani Doktori Iskola
  • Lajos Boros Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék https://orcid.org/0000-0003-3241-7778
Kulcsszavak: városi szegregáció, underclass, roma, erőforrások, antiszegregáció

Absztrakt

A lakóhelyi szegregáció és térben koncentrált mélyszegénység komoly probléma a hazai városok számára. A tapasztalatok szerint mindkét jelenség halmozottan érinti az etnikai csoportokat – hazánkban a romákat. Kutatásunkkal arra a kérdésre keressük a választ, hogy hazai városi környezetben a szegregált lét az érintettek számára milyen erőforrásokat hordoz, és miben korlátozza őket. Külön figyelmet szentelünk ezen erőforrások és korlátozó tényezők térbeliségének. Egy hazai város szegregátumaiban készült, kvalitatív primer adatfelvételen alapuló eredményeink rámutatnak arra, hogy a városi szegregátumok és környékük egyszerre hordozhatnak kulcsfontosságú erőforrásokat az ott élők számára és lehetetlenítik el a mélyszegénységből való kitörést. A kapcsolatok és erőforrások térbeli koncentrálódása következtében a meggondolatlan, területi dekoncentrációt (deszegregációt) előtérbe helyező antiszegregációs beavatkozások könnyen ronthatnak az érintettek helyzetén, és önmagukban semmi esetre sem adnak választ arra a komplex problémahalmazra, amivel az érintetteknek meg kell küzdeniük. Mivel az egyes szegregátumok is sokban különbözhetnek egymástól és a szegregátumok lakossága messze nem homogén, nem takarítható meg egyetlen antiszegregációs beavatkozás esetében sem a megfelelő feltárási-konzultációs folyamat, a külső és belső kapcsolathálók feltérképezése, a személyre vagy családra szabott megoldások kidolgozása.

Szerzői adatok

Janka Tóth
független kutató
Boglárka Méreiné Berki, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont

PhD-hallgató

György Málovics, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont

egyetemi docens

Judit Juhász, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani Doktori Iskola

PhD-hallgató

Lajos Boros, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

egyetemi adjunktus

Megjelent
2017-08-23
Hogyan idézzem?
Tóth, J., Méreiné Berki, B., Málovics, G., Juhász, J. és Boros, L. (2017) „»Ha csak úgy kiköltöztetjük az embereket, egymás nélkül elvesznek.« Erőforrások, korlátok és ezek térbelisége a roma szegregátumokban lakók számára: egy hazai város példáj”a, Tér és Társadalom, 31(3), o. 62-84. doi: 10.17649/TET.31.3.2859.
Rovat
Tanulmányok