Az ökológiai fenntarthatóság és a regionális versenyképesség összefüggései

  • György Málovics SZTE GTK Közgazdaságtani 'és Gazdaságfejlesztési Intézet, Szeged
  • Hajnalka Ván SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézet, Szeged
Kulcsszavak: regionális versenyképesség, természeti tőke, ökoszisztéma-szolgáltatások

Absztrakt

Számos európai uniós és nemzeti dokumentum középponyában célként a versenyképesség, és ezzel párhuzamosan – illetve inkább a tartós versenyképesség növelésének meg nem kerülhető kereteként – a fenntarthatóság áll. A közvélemény és a környezeti problémakörrel foglalkozó kutatók körében napjainkra egyaránt tudatosult, hogy a versenyképesség oly módon történő növelése, amely a természeti tőke túlzott mértékű felhasználása által valósul meg, kontraproduktív lehet – azaz beszűkíti a jövőbeni társadalmi-gazdasági választási lehetőségeket. Ezen álláspont főleg a klímaváltozással vagy a biodiverzitás csökkenésével kapcsolatos közéleti, politikai és tudományos vitákban igen gyakran felmerül. Tanulmányunkban a természet-gazdaság viszony és területi aspektusainak szakirodalmi elemzése alapján rávilágítunk a természeti tőke és a regionális versenyképesség kapcsolatának legfontosabb alapvonásaira. Először megvizsgáljuk az ökológiai rendszerek és a gazdasági rendszer összefüggéseivel kapcsolatos specifikus tudományos eredményeket, amelyek kapcsolódhatnak a versenyképesség problémaköréhez. Ezt követően elemezzük, hogy e szakirodalmi eredmények milyen mértékben „épültek be" egyes olyan közgazdaságtani irányzatokba (neoklasszikus közgazdaságtan, fejlődés-gazdaságtan, új intézményi közgazdaságtan, evolucionista közgazdaságtan és a verseny új közgazdaságtana), amelyek mind a regionális versenyképességgel, mind pedig a természet gazdasági folyamatban betöltött szerepével kapcsolatosan lényeges mondanivalóval rendelkeznek. Bár a vizsgált irányzatok számos szempontból releváns szempontokat vetnek fel a természeti tőke, illetve regionális versenyképesség vonatkozásában, mégis a két gondolatkör viszonyának tárgyalása jellemzően meglehetősen elnagyolt és alapvetően igen elhanyagolt.

Szerzői adatok

György Málovics, SZTE GTK Közgazdaságtani 'és Gazdaságfejlesztési Intézet, Szeged

egyetemi tanársegéd

Hajnalka Ván, SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézet, Szeged

egyetemi tanársegéd

Megjelent
2008-06-01
Hogyan idézzem?
Málovics, G. és Ván, H. (2008) Az ökológiai fenntarthatóság és a regionális versenyképesség összefüggései, Tér és Társadalom, 22(2), o. 21-40. doi: 10.17649/TET.22.2.1168.
Rovat
Tanulmányok