Az ökológiai fenntarthatóság és a regionális versenyképesség összefüggései

Szerzők

  • Málovics György SZTE GTK Közgazdaságtani 'és Gazdaságfejlesztési Intézet, Szeged
  • Ván Hajnalka SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézet, Szeged

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.22.2.1168

Kulcsszavak:

regionális versenyképesség, természeti tőke, ökoszisztéma-szolgáltatások

Absztrakt

Számos európai uniós és nemzeti dokumentum középponyában célként a versenyképesség, és ezzel párhuzamosan – illetve inkább a tartós versenyképesség növelésének meg nem kerülhető kereteként – a fenntarthatóság áll. A közvélemény és a környezeti problémakörrel foglalkozó kutatók körében napjainkra egyaránt tudatosult, hogy a versenyképesség oly módon történő növelése, amely a természeti tőke túlzott mértékű felhasználása által valósul meg, kontraproduktív lehet – azaz beszűkíti a jövőbeni társadalmi-gazdasági választási lehetőségeket. Ezen álláspont főleg a klímaváltozással vagy a biodiverzitás csökkenésével kapcsolatos közéleti, politikai és tudományos vitákban igen gyakran felmerül. Tanulmányunkban a természet-gazdaság viszony és területi aspektusainak szakirodalmi elemzése alapján rávilágítunk a természeti tőke és a regionális versenyképesség kapcsolatának legfontosabb alapvonásaira. Először megvizsgáljuk az ökológiai rendszerek és a gazdasági rendszer összefüggéseivel kapcsolatos specifikus tudományos eredményeket, amelyek kapcsolódhatnak a versenyképesség problémaköréhez. Ezt követően elemezzük, hogy e szakirodalmi eredmények milyen mértékben „épültek be" egyes olyan közgazdaságtani irányzatokba (neoklasszikus közgazdaságtan, fejlődés-gazdaságtan, új intézményi közgazdaságtan, evolucionista közgazdaságtan és a verseny új közgazdaságtana), amelyek mind a regionális versenyképességgel, mind pedig a természet gazdasági folyamatban betöltött szerepével kapcsolatosan lényeges mondanivalóval rendelkeznek. Bár a vizsgált irányzatok számos szempontból releváns szempontokat vetnek fel a természeti tőke, illetve regionális versenyképesség vonatkozásában, mégis a két gondolatkör viszonyának tárgyalása jellemzően meglehetősen elnagyolt és alapvetően igen elhanyagolt.

Szerző életrajzok

Málovics György , SZTE GTK Közgazdaságtani 'és Gazdaságfejlesztési Intézet, Szeged

egyetemi tanársegéd

Ván Hajnalka , SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézet, Szeged

egyetemi tanársegéd

##submission.downloads##

Megjelent

2008-06-01

Hogyan kell idézni

Málovics, G. és Ván, H. (2008) „Az ökológiai fenntarthatóság és a regionális versenyképesség összefüggései”, Tér és Társadalom, 22(2), o. 21–40. doi: 10.17649/TET.22.2.1168.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok