Városi deszegregáció, társadalmilag heterogén lakóközösségek, társadalmi tőke – egy hazai városi szegregátum felszámolásának tapasztalatai

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.34.2.3217

Kulcsszavak:

deszegregáció, társadalmilag heterogén lakóközösségek, társadalmi tőke, jóllét, roma

Absztrakt

A mélyszegény, stigmatizált, szegregált roma közösségek életében a megkötő társadalmi tőke egyrészt a társadalmi mobilitás gátja, másrészt alapvető fontosságú az érintettek jól-léte szempontjából. Keveset tudunk azonban arról, hogy mi a szerepe a társadalmi tőkének a társadalmilag heterogén lakóközösségek létrehozására irányuló deszegregációs folyamatok vonatkozásában, például a hazai roma szegregátumok esetében. Tanulmányunkban e kérdésre keressük a választ, egy deszegregációs folyamat által érintett hazai szegregátum esetének vizsgálatán keresztül, egy részvételi akciókutatási (RAK) folyamatra alapozva, kvalitatív kutatási módszereket alkalmazva. Következtetésünk, hogy a társadalmi tőkének kulcsszerepe van mind a deszegregációs folyamat eredményeképpen létrejövő lakóközösségek heterogenitása, mind az érintettek jól-létének alakulása kapcsán. Sem a heterogén lakóközösségek létrejötte, sem a megnövekedett jól-lét nem automatikus következmény, e célok megvalósulását alapvetően befolyásolják az érintett szegregált közösségek társadalmi tőkéjének jellemzői.

Szerző életrajzok

Méreiné Berki Boglárka , Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont

tudományos segédmunkatárs

Málovics György , Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont

egyetemi docens

##submission.downloads##

Megjelent

2020-05-21

Hogyan kell idézni

Méreiné Berki, B. és Málovics, G. (2020) „Városi deszegregáció, társadalmilag heterogén lakóközösségek, társadalmi tőke – egy hazai városi szegregátum felszámolásának tapasztalatai”, Tér és Társadalom, 34(2), o. 35–66. doi: 10.17649/TET.34.2.3217.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok