Városi deszegregáció, társadalmilag heterogén lakóközösségek, társadalmi tőke – egy hazai városi szegregátum felszámolásának tapasztalatai

Kulcsszavak: deszegregáció, társadalmilag heterogén lakóközösségek, társadalmi tőke, jóllét, roma

Absztrakt

A mélyszegény, stigmatizált, szegregált roma közösségek életében a megkötő társadalmi tőke egyrészt a társadalmi mobilitás gátja, másrészt alapvető fontosságú az érintettek jól-léte szempontjából. Keveset tudunk azonban arról, hogy mi a szerepe a társadalmi tőkének a társadalmilag heterogén lakóközösségek létrehozására irányuló deszegregációs folyamatok vonatkozásában, például a hazai roma szegregátumok esetében. Tanulmányunkban e kérdésre keressük a választ, egy deszegregációs folyamat által érintett hazai szegregátum esetének vizsgálatán keresztül, egy részvételi akciókutatási (RAK) folyamatra alapozva, kvalitatív kutatási módszereket alkalmazva. Következtetésünk, hogy a társadalmi tőkének kulcsszerepe van mind a deszegregációs folyamat eredményeképpen létrejövő lakóközösségek heterogenitása, mind az érintettek jól-létének alakulása kapcsán. Sem a heterogén lakóközösségek létrejötte, sem a megnövekedett jól-lét nem automatikus következmény, e célok megvalósulását alapvetően befolyásolják az érintett szegregált közösségek társadalmi tőkéjének jellemzői.

Szerzői adatok

Boglárka Méreiné Berki, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont

tudományos segédmunkatárs

György Málovics, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont

egyetemi docens

Megjelent
2020-05-21
Hogyan idézzem?
Méreiné Berki, B. és Málovics, G. (2020) „Városi deszegregáció, társadalmilag heterogén lakóközösségek, társadalmi tőke – egy hazai városi szegregátum felszámolásának tapasztalata”i, Tér és Társadalom, 34(2), o. 35-66. doi: 10.17649/TET.34.2.3217.
Rovat
Tanulmányok