Eszközöktől a jóllétig. A helyi gazdaságfejlesztés körvonalai a képességszemléletben

  • Judit Gébert Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont
  • Zoltán Bajmócy Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont
  • György Málovics Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont
  • György Pataki Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, Döntéselmélet Tanszék; Environmental Social Science Research Group (ESSRG)
Kulcsszavak: helyi gazdaságfejlesztés, helyi tervezés, képességszemlélet, deliberatív részvétel

Absztrakt

A legtöbb szerző egységesen a helyi gazdaságfejlesztés céljaként a helyben élők helyzetének javítását jelöli meg. Ugyanakkor nem tisztázzák sem azt, hogy mit értenek a helyben élők jólétén, sem pedig azt, hogy a javasolt beavatkozások hogyan hatnak arra. Tanulmányunkban a helyi gazdaságfejlesztés jólétértelmezését fejtjük ki az egyik legnagyobb hatású kortárs közgazdaságtani/filozófiai gondolatrendszer, a képességszemlélet alapján. Azt vizsgáljuk, hogy a jólét fogalmával kapcsolatos különböző előfeltevések hogyan befolyásolják a helyi gazdaságfejlesztés célját, fókuszát és munkamódszerét.

Tanulmányunkban megmutatjuk, hogy a képességszemléletre alapozott helyi gazdaságfejlesztés jelentősen különbözik az általunk eszközorientáltnak nevezett modelltől. Szemben az értéksemlegesnek és objektívnak gondolt szokásos fejlesztési megközelítésekkel, a képességszemlélet-alapú helyi gazdaságfejlesztés emberi értékeket középpontba állító, nyíltan értékvezérelt, közösségközpontú megközelítést kínál. Amellett érvelünk, hogy a képességszemlélet melletti elköteleződés nagyban segítheti a helyi fejlesztésekkel kapcsolatos kudarcok megértését és hozzájárulhat ahhoz, hogy olyan megoldások szülessenek, amelyek az eszközorientált modellben felismerhetetlenek. Rámutatunk arra is, hogy az érintettek aktív részvétele (a problémafeltárástól kezdve egészen a megoldások megtalálásáig és végrehajtásáig) a fejlesztés eredményétől függetlenül is értékes tevékenység, amely elősegítheti a helyi gazdaságfejlesztés sikerét.

Szerzői adatok

Judit Gébert, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont

egyetemi adjunktus

Zoltán Bajmócy, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont

egyetemi docens

György Málovics, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont

egyetemi docens

György Pataki, Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, Döntéselmélet Tanszék; Environmental Social Science Research Group (ESSRG)

egyetemi docens

Megjelent
2016-06-01
Hogyan idézzem?
Gébert, J., Bajmócy, Z., Málovics, G. és Pataki, G. (2016) „Eszközöktől a jóllétig. A helyi gazdaságfejlesztés körvonalai a képességszemléletbe”n, Tér és Társadalom, 30(2), o. 23-44. doi: 10.17649/TET.30.2.2752.
Rovat
Tanulmányok