Beszélünk a részvételről… Megyei jogú városok fejlesztési dokumentumainak elemzése az érintettek részvételének aspektusából

  • Zoltán Bajmócy Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont
  • Judit Gébert Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont
  • Zoltán Elekes Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet
  • Judit Páli-Dombi Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani Doktori Iskola
Kulcsszavak: képességszemlélet, deliberatív részvétel, partnerségi egyeztetési terv, városfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia

Absztrakt

Tanulmányunkban a hazai vidéki nagyvárosok tervezési folyamata során megvalósuló érintetti részvételt elemezzük. Érdeklődésünk középpontjában az áll, hogy az érintetteknek milyen lehetőségük van a fejlesztési folyamat aktív részesévé válni, milyen korlátok állnak ennek útjában. A 23 hazai megyei jogú város 2013 és 2014 során elfogadott partnerségi egyeztetési terveit, városfejlesztési koncepcióit és integrált településfejlesztési stratégiáit elemeztük, kvalitatív tartalomelemzés segítségével. Ez lehetőséget adott arra, hogy a dokumentum felszíni rétegét (miszerint beszélünk a részvételről, és azt fontosnak tartjuk), ütköztessük a dokumentumok mélyrétegeinek felszínre hozható tartalmával (miszerint valójában csak beszélünk a részvételről). Következtetésünk, hogy a legtöbb érintett számára a részvétel hazai gyakorlata nem saját ügyeik előmozdításának szabadságát nyújtja, hanem a tényleges lehetőségektől történő megfosztás módját jelenti. Így a helyi fejlesztés „hogyanja” egyrészt önmagában is a jóllét csökkentésének irányába hat, hiszen a részvétel mint értékesnek tekinthető lehetőség nem választható a helyi szereplők jelentős része számára. Másrészt, így a szereplők a részvétellel mint eszközzel sem tudnak élni, hogy előmozdíthassák a számukra kívánatosabb fejlesztési eredmények létrejöttét.

Szerzői adatok

Zoltán Bajmócy, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont

egyetemi docens

Judit Gébert, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont

egyetemi adjunktus

Zoltán Elekes, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet

egyetemi tanársegéd

Judit Páli-Dombi, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani Doktori Iskola

PhD-hallgató

Megjelent
2016-06-01
Hogyan idézzem?
Bajmócy, Z., Gébert, J., Elekes, Z. és Páli-Dombi, J. (2016) Beszélünk a részvételről… Megyei jogú városok fejlesztési dokumentumainak elemzése az érintettek részvételének aspektusából, Tér és Társadalom, 30(2), o. 45-62. doi: 10.17649/TET.30.2.2753.
Rovat
Tanulmányok