Egyetemi üzleti inkubáció lehetőségei elmaradott térségekben

  • Zoltán Bajmócy SZTE Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet, Szeged
Kulcsszavak: egyetemi, üzleti, inkubátor, inkubáció, pre-inkubáció, elmaradott térségek, Szeged

Absztrakt

A tanulmány az egyetemi üzleti inkubációt vizsgálja, amely az egyetem–helyi üzleti szféra közötti kapcsolatokat javítani képes gazdaságfejlesztési eszköz. Az egyetemi üzleti inkubátorok alapításának kérdése az elmúlt években napirendre került hazánkban is, ám sikeres külföldi gyakorlatok szinte kivétel nélkül fejlett térségekb ől valók, ami megnehezíti az adaptációt.

Jelen tanulmány elsőként áttekinti az egyetemekhez, kutatóintézetekhez köt ődő inkubáció sajátosságait a szolgáltatási funkciót és a spin-off képződés folyamatát kiemelve. Ezt követ ően egy szegedi KKV mintán vizsgáljuk az inkubációval szembeni kisvállalkozói igényeket. Az elméleti áttekintés és az empirikus vizsgálat eredményei alapján a cikk harmadik részében felvázoljuk azokat a tényez őket, amelyek figyelembe vételét elengedhetetlennek tartjuk az elmaradott térségekben indítandó programok megtervezésekor.

Szerzői adatok

Zoltán Bajmócy, SZTE Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet, Szeged

egyetemi tanársegéd

Megjelent
2006-09-01
Hogyan idézzem?
Bajmócy, Z. (2006) Egyetemi üzleti inkubáció lehetőségei elmaradott térségekben, Tér és Társadalom, 20(3), o. 31-47. doi: 10.17649/TET.20.3.1065.
Rovat
Tanulmányok