Hazai kistérségek innovációs képességének elemzése

Szerzők

  • Bajmócy Zoltán SZTE GTK Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet, Szeged
  • Szakálné Kanó Izabella SZTE GTK Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet, Szeged

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.23.2.1234

Kulcsszavak:

regionális innovációs rendszer, innovációs képesség mérése, kistérség

Absztrakt

Napjaink térgazdasági folyamatait a tanulás-alapú gazdaság feltételrendszere formálja. E sajátos keretben a regionális változás egyik legfőbb hajtóereje az innovációk sorozatán keresztül megvalósuló technológiai változás. Így a regionális gazdaságtan egyik központi vizsgálati területévé vált a térségi innovációs képesség értelmezési és mérési lehetőségeinek vizsgálata, jóllehet az alacsony területi aggregációs szinteken folyó vizsgálatok számos módszertani problémát vetnek fel. Jelen tanulmány célja a hazai kistérségek innovációs képességének elemzése és értékelése, melynek során a regionális innovációs rendszer koncepciót tekintjük kiindulási alapul. A kistérségek innovációs teljesítményét több dimenzió mentén és összesítve is rangsoroljuk, majd megadjuk a térségek csoportosítását, illetve vizsgáljuk az innovációs képesség térbeliségének szabályszerűségeit. A tanulmány utolsó fejezetében feltárjuk az alkalmazott megközelítés korlátait, amellyel egyben az innováció-mérés metodikájának általános problémáira, és ily módon esetleges jövőbeni kutatási irányokra kívánunk rávilágítani.

Szerző életrajzok

Bajmócy Zoltán , SZTE GTK Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet, Szeged

egyetemi adjunktus

Szakálné Kanó Izabella , SZTE GTK Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet, Szeged

egyetemi tanársegéd

##submission.downloads##

Megjelent

2009-06-01

Hogyan kell idézni

Bajmócy, Z. és Szakálné Kanó, I. (2009) „Hazai kistérségek innovációs képességének elemzése”, Tér és Társadalom, 23(2), o. 45–68. doi: 10.17649/TET.23.2.1234.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei