Regionális klaszterek és agglomerációs előnyök: Feldolgozóipar a magyar városrégiókban

  • Zsófia Vas Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet, Szeged
  • Imre Lengyel Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet, Szeged
  • Izabella Szakálné Kanó Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet, Szeged
Kulcsszavak: regionális klaszter, agglomerációs előnyök, városrégiók, specializáció

Absztrakt

A régiók és várostérségek gazdasági növekedésének és fejlődésének egyik forrása gazdaságuk specializációja. Az a térség, amely képes az ott működő traded jellegű húzóágazatok megerősítésére, komoly előnyhöz juthat a területi versenyben. A húzóágazatok azonosításának egyik hasznos eszköze a klaszterek feltérképezése, a régióban meghatározó súllyal bíró, növekedésre képes, innovációs együttműködéseken alapuló gazdasági szerveződések feltárása. Az Európai Unió 2014-2020 közötti regionális politikája is kiemelten kezeli a régiók intelligens szakosodásának elősegítését, amelyben a klaszterek fontos szerepet töltenek be.

A dinamikus növekedésre képes traded szektorok jelentős része Magyarországon a feldolgozóiparból áll, amelyhez a foglalkoztatottak, az export és a technológiai újítások jelentős része kötődik. Jelen tanulmány célja a feldolgozóipari alágak térbeli eloszlásának és a klaszteresedéshez szükséges kritikus tömegének felmérése Magyarország nagyvárosi településegyütteseiben, városrégióiban. A klaszterfeltérképezés eredményei felhasználhatók a városrégiók újraiparosodáson alapuló intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához is.

Szerzői adatok

Zsófia Vas, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet, Szeged
egyetemi adjunktus
Imre Lengyel, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet, Szeged
intézetvezető egyetemi tanár
Izabella Szakálné Kanó, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet, Szeged
egyetemi adjunktus
Megjelent
2015-08-13
Hogyan idézzem?
Vas, Z., Lengyel, I. és Szakálné Kanó, I. (2015) Regionális klaszterek és agglomerációs előnyök: Feldolgozóipar a magyar városrégiókban, Tér és Társadalom, 29(3), o. 49-72. doi: 10.17649/TET.29.3.2697.
Rovat
Tanulmányok