Regionális klaszterek és agglomerációs előnyök: Feldolgozóipar a magyar városrégiókban

Szerzők

  • Vas Zsófia Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet, Szeged
  • Lengyel Imre Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet, Szeged
  • Szakálné Kanó Izabella Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet, Szeged

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.29.3.2697

Kulcsszavak:

regionális klaszter, agglomerációs előnyök, városrégiók, specializáció

Absztrakt

A régiók és várostérségek gazdasági növekedésének és fejlődésének egyik forrása gazdaságuk specializációja. Az a térség, amely képes az ott működő traded jellegű húzóágazatok megerősítésére, komoly előnyhöz juthat a területi versenyben. A húzóágazatok azonosításának egyik hasznos eszköze a klaszterek feltérképezése, a régióban meghatározó súllyal bíró, növekedésre képes, innovációs együttműködéseken alapuló gazdasági szerveződések feltárása. Az Európai Unió 2014-2020 közötti regionális politikája is kiemelten kezeli a régiók intelligens szakosodásának elősegítését, amelyben a klaszterek fontos szerepet töltenek be.

A dinamikus növekedésre képes traded szektorok jelentős része Magyarországon a feldolgozóiparból áll, amelyhez a foglalkoztatottak, az export és a technológiai újítások jelentős része kötődik. Jelen tanulmány célja a feldolgozóipari alágak térbeli eloszlásának és a klaszteresedéshez szükséges kritikus tömegének felmérése Magyarország nagyvárosi településegyütteseiben, városrégióiban. A klaszterfeltérképezés eredményei felhasználhatók a városrégiók újraiparosodáson alapuló intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához is.

Szerző életrajzok

Vas Zsófia , Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet, Szeged

egyetemi adjunktus

Lengyel Imre , Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet, Szeged

intézetvezető egyetemi tanár

Szakálné Kanó Izabella , Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet, Szeged

egyetemi adjunktus

##submission.downloads##

Megjelent

2015-08-13

Hogyan kell idézni

Vas, Z., Lengyel, I. és Szakálné Kanó, I. (2015) „Regionális klaszterek és agglomerációs előnyök: Feldolgozóipar a magyar városrégiókban”, Tér és Társadalom, 29(3), o. 49–72. doi: 10.17649/TET.29.3.2697.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>