A városi területhasználat monocentrikus modelljéről

  • Imre Lengyel SZTE Regionális és Alkalmazott Gazdaságtani Tanszék http://orcid.org/0000-0002-9225-5320
  • Ferenc Mozsár SZTE Elméleti Közgazdaságtani Tanszék
Kulcsszavak: monocentrikus városmodell, területhasználat intenzitása, ajánlati bérleti díj függvény, policentrikus városmodell

Absztrakt

A városokban a területhasználatot, ehhez kapcsolódva a településszerkezetet, valamint az ingatlanok kínálatának és keresletének jellemzőit többféle módon és különböző modellekkel lehet vizsgálni. A városgazdaságtanban közismert a monocentrikus városmodell, amelyet Alonso dolgozott ki 1964-ben, továbbfejlesztve Thünen mezőgazdasági földhasználatra vonatkozó elméletét. Alonso a bérleti díj függvény bevezetésével a neoklasszikus közgazdaságtan alapgondolatait, fogalmait és módszereit alkalmazta a városszerkezet vizsgálatára, arra törekedett, hogy a városi földterület kínálata és kereslete közötti térbeli egyensúly jellemzőit kimutassa.

Tanulmányunkban a legfontosabb fogalmak bevezetése után ismertetjük a monocentrikus városmodell alapgondolatait. Részletesen levezetjük a területhasználat intenzitását megadó kifejezéseket, amelyekkel a vállalatok bérleti díjait leíró függvények jellemezhetők, valamint elemezzük a háztartásoknak a lakásválasztáshoz kapcsolódó döntéseit. A kétféle mikroszervezet, a vállalatok és háztartások ajánlati bérleti díj függvényei alapján bemutatjuk a monocentrikus modellt és napjainkban érvényesnek tekinthető policentrikus kiterjesztését. A dolgozatban a nemzetközi szakirodalom azon legújabb alapvető elméleti eredményeit tekintjük át és értelmezzük, amelyek széles körben elfogadottak.

Szerzői adatok

Imre Lengyel, SZTE Regionális és Alkalmazott Gazdaságtani Tanszék

egyetemi docens, tanszékvezető

Ferenc Mozsár, SZTE Elméleti Közgazdaságtani Tanszék

egyetemi adjunktus

Megjelent
2002-09-01
Hogyan idézzem?
Lengyel, I. és Mozsár, F. (2002) A városi területhasználat monocentrikus modelljéről, Tér és Társadalom, 16(3), o. 1-26. doi: 10.17649/TET.16.3.1977.
Rovat
Tanulmányok