Regionális versenyképesség és kohézió az Európai Unióban

  • Beáta Farkas SZTE GTK Világgazdasági és Európai Gazdasági Integrációs Tanszék
  • Imre Lengyel SZTE GTK Regionális és Alkalmazott Gazdasági Tanszék http://orcid.org/0000-0002-9225-5320
Kulcsszavak: versenyképesség, kohézió, regionális versenyképesség, fenntartható gazdasági növekedés

Absztrakt

Tanulmányunkban azt a folyamatot mutatjuk be, amelynek során az elmúlt évtizedben a versenyképesség az EU regionális politikájának egyik kulcsfogalmává, a kohézió alapvető eszközévé vált. Úgy véljük, hogy a versenyképesség felértékelődése jól érzékelteti az EU regionális politikájának bizonyos szemléletváltását. A területi kohézióban a méltányosság helyett inkább a hatékonyságra helyeződik a hangsúly, a homogénnek feltételezett régiók támogatását felváltja a térbeli koncentrációk (városok) preferálása, a területi különbségek korábbi sematikus megítélése egyre árnyaltabbá válik stb., amely változások a magyar regionális politikára is döntő hatással lesznek.

Szerzői adatok

Beáta Farkas, SZTE GTK Világgazdasági és Európai Gazdasági Integrációs Tanszék

egyetemi docens

Imre Lengyel, SZTE GTK Regionális és Alkalmazott Gazdasági Tanszék

egyetemi docens

Megjelent
2001-09-01
Hogyan idézzem?
Farkas, B. és Lengyel, I. (2001) Regionális versenyképesség és kohézió az Európai Unióban, Tér és Társadalom, 15(3-4), o. 231-252. doi: 10.17649/TET.15.3-4.829.
Rovat
Versenyképesség