A közösségi gazdaság (sharing economy) definiálásának dilemmái

  • Gábor Dudás MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete https://orcid.org/0000-0001-9326-8337
  • Lajos Boros Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék https://orcid.org/0000-0003-3241-7778
Kulcsszavak: sharing economy, közösségi gazdaság, megosztás, peer-to-peer platform, közösségi fogyasztás

Absztrakt

Napjainkban egyre nagyobb teret hódít a közösségi gazdaság (sharing economy), amely az internet és az infokommunikációs technológiák által kínált lehetőségek révén megváltoztatja a fogyasztási szokásokat, és a „normál” piaci logikától eltérő működésének köszönhetően számos területen hat a fogyasztási szerkezetre, az árakra, és egyre jelentősebb kihívást jelent a hagyományos piaci szereplők számára – nem egy esetben komoly konfliktusokat generálva a hagyományos és az új piaci szereplők között. Annak ellenére, hogy a közösségi gazdaság jelensége és a hozzá kapcsolt vállalatok és szolgáltatások egyre jobban a hétköznapok részévé válnak, a kutatók és a közvélemény számára homályos a sharing economy konkrét fogalma: vajon mit is jelent ez a meghatározás, és milyen szolgáltatások tartoznak a sharing economy körébe. Számos esetben a közösségi gazdaság fogalmát ernyőfogalomként használják, beleértve minden olyan tevékenységet, amely a technológiai változások következtében alakult ki. Ezek azonban túl tág megfogalmazások, így szükség van pontosabb értelmezésre, amely figyelembe veszi a sharing economy kialakulásához vezető technológiai, társadalmi és gazdasági változásokat is. A tanulmány célja, hogy a hazai és nemzetközi szakirodalom alapján röviden áttekintse a sharing economy fogalmi kérdéseit, és bemutassa, hogy milyen problémák kapcsolhatók a fogalom definiálásához. Emellett megfogalmazzuk saját véleményünket a közösségi gazdaság értelmezéséről.

Szerzői adatok

Gábor Dudás, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete

tudományos munkatárs

Lajos Boros, Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

egyetemi docens

Megjelent
2019-03-01
Hogyan idézzem?
Dudás, G. és Boros, L. (2019) A közösségi gazdaság (sharing economy) definiálásának dilemmái, Tér és Társadalom, 33(1), o. 107-130. doi: 10.17649/TET.33.1.3058.
Rovat
Tanulmányok