A költségtávolság alakulása a diszkont és a hagyományos légitársaságok repülőjegyárai alapján, Budapest példáján

  • Gábor Dudás MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete https://orcid.org/0000-0001-9326-8337
  • Lajos Boros Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék https://orcid.org/0000-0003-3241-7778
  • Viktor Pál Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék
  • Péter Pernyész Qualysoft Informatikai Zrt.
Kulcsszavak: költségtávolság, diszkont légitársaság, légi közlekedés, GIS, Budapest

Absztrakt

A 20. század második felétől a közlekedési és infokommunikációs technológiák fejlődése jelentős mértékben átalakította az emberek mobilitásának, az áruk szállításának és az információ áramlásának földrajzi és időbeli korlátait, elősegítve ezzel a városok térkapcsolatainak egyre komplexebbé válását. Kutatásunkban egyrészt a diszkont és a hagyományos légitársaságok eltérő üzletpolitikájára és gyakorlataira, másrészt ezek térmódosító kontextusaira koncentrálunk. Elsősorban arra igyekszünk választ kapni, hogy a Malév csődje, valamint a diszkont légitársaságok térhódítása hogyan változtatta meg Budapest légi közlekedési kapcsolatait, légi elérhetőségét, a repülőjegyárakat, valamint, hogy milyen módon formálták a város térbeli elérhetőségét és térkapcsolatait.

A térkapcsolat-változások térképezése alternatív távolságfogalmak használatát indokolja, hiszen a technológiai fejlődés egyre magasabb fokán többé már nem a tér egyes elemei közötti fizikai távolságok a meghatározóak, hanem a megtételükhöz szükséges idő és költség, így a városok térkapcsolatainak mérése és számszerűsítése légi közlekedési adatokból származtatott időtávolság- és költségtávolság-értékek használatát teszi szükségessé.

A kutatás célja a hagyományos és a diszkont légitársaságok eltérő üzletmodelljéből adódóan a két típus által elérhető városok költségtávolságának összehasonlítása és a kapott eredmények térképi megjelenítése. Tanulmányunkban kvantitatív adatelemzési módszerekre és automatizált internetes adatgyűjtésre építve kidolgoztunk egy olyan adatelemzési módszert és GIS-alapú térképi ábrázolást, amely alkalmasnak bizonyulhat az európai városok és Budapest közötti alternatív távolságok ábrázolására és a térkapcsolatok feltárására. Kutatásunk megerősítette, hogy a diszkont légitársaságok kedvezőbb áron kínálnak repülőjegyeket, valamint a vizsgált időpontokat figyelembe véve a legkedvezőbb áron az egy hónapra előre foglalt jegyek esetében utazhatunk Budapestről európai célállomásokra.

Szerzői adatok

Gábor Dudás, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete

tudományos munkatárs

Lajos Boros, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

egyetemi adjunktus

Viktor Pál, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék
egyetemi adjunktus
Péter Pernyész, Qualysoft Informatikai Zrt.
system tester and developer
Megjelent
2016-06-01
Hogyan idézzem?
Dudás, G., Boros, L., Pál, V. és Pernyész, P. (2016) „A költségtávolság alakulása a diszkont és a hagyományos légitársaságok repülőjegyárai alapján, Budapest példájá”n, Tér és Társadalom, 30(2), o. 107-132. doi: 10.17649/TET.30.2.2732.
Rovat
Ténykép