Klímaváltozáshoz kapcsolódó természeti kockázatok helyi léptékű elemzése és a társadalmi felkészültség vizsgálata Közép- és Délkelet-Európában – Egy transznacionális projekt eredményei

  • Zsuzsa Földi MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Budapest
  • Annamária Uzzoli MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Budapest
  • András Sik Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természetföldrajzi Tanszék, Budapest http://orcid.org/0000-0002-4376-5009
  • Kinga Perge Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Informatikai Főosztály, Budapest
  • Anikó Horváth Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Budapest
  • Erika Czikoráné Balázs Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Informatikai Főosztály, Budapest
  • Péter László Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Informatikai Főosztály, Budapest
Kulcsszavak: globális klímaváltozás, kockázati térkép, társadalmi klímatudatosság és felkészültség, Közép- és Délkelet-Európa, SEERISK, térinformatika, polgári védelem

Absztrakt

Az elmúlt években felértékelődött a globális klímaváltozás regionális hatásainak kutatása, s ezzel párhuzamosan az időjárási szélsőségek okozta természeti veszélyhelyzetek társadalmi következményeinek minél pontosabb feltérképezése. Helyi szinten a természeti kockázatokkal összefüggésben a társadalom növekvő sérülékenysége jelent kihívásokat, így egyre nagyobb az igény a társadalom és a gazdaság részéről a felkészüléssel és megelőzéssel kapcsolatos információkra. Az Európai Unió támogatásával több olyan nemzetközi projekt valósult meg a Kárpát-medencében, amely különböző szempontok alapján vizsgálja a klímaváltozás okait és hatásait (pl. CARPATH CC, korábban ADAM, CECILIA, ENSEMBLES, PRUDENCE stb.). Ezek közül a SEERISK projekt kilenc közép- és délkelet-európai ország részvételével működik 2012 óta, és fő célkitűzése egységes kockázatértékelési módszertan kialakítása a klímaváltozás következtében felerősödő természeti veszélyhelyzetekre való megfelelő katasztrófavédelmi felkészülés céljából. A tanulmány elsődleges célja bemutatni azokat az eredményeket és tapasztalatokat, amelyek közös alapokra helyezhetik a klímaváltozással kapcsolatos kockázatok felmérését, térképi ábrázolását, az intézményi és lakossági felkészülést, a természeti veszélyhelyzetek kezelését. Az eredmények feldolgozása mellett részletesen ismertetjük a kockázatértékelési és a közösségi klímaadaptációs képesség elemzésére irányuló társadalomtudományi módszereket.

Szerzői adatok

Zsuzsa Földi, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Budapest

tudományos munkatárs

Annamária Uzzoli, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Budapest

tudományos munkatárs

András Sik, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természetföldrajzi Tanszék, Budapest

egyetemi adjunktus

Kinga Perge, Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Informatikai Főosztály, Budapest

tű. főhadnagy, kiemelt főelőadó

Anikó Horváth, Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Budapest
SEERISK projekt szakmai munkatárs
Erika Czikoráné Balázs, Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Informatikai Főosztály, Budapest

tű. alezredes, kiemelt főelőadó

Péter László, Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Informatikai Főosztály, Budapest

tű. főhadnagy, kiemelt főelőadó

Megjelent
2014-11-28
Hogyan idézzem?
Földi, Z., Uzzoli, A., Sik, A., Perge, K., Horváth, A., Czikoráné Balázs, E. és László, P. (2014) Klímaváltozáshoz kapcsolódó természeti kockázatok helyi léptékű elemzése és a társadalmi felkészültség vizsgálata Közép- és Délkelet-Európában – Egy transznacionális projekt eredményei, Tér és Társadalom, 28(4), o. 40-62. doi: 10.17649/TET.28.4.2648.
Rovat
Tanulmányok