A társadalmi részvétel szerepe a városfejlesztés gyakorlatában – európai és hazai tapasztalatok

  • Zsuzsa Földi MTA RKK Budapesti Osztály, Budapest
Kulcsszavak: társadalmi részvétel, várostervezés, IVS, kritikai realizmus

Absztrakt

A tanulmány adalékul szolgál a várostervezésben és a megújulást célzó beavatkozásokban történő társadalmi részvétel nemzetközi és hazai szinten is tapasztalható növekvő jelentőségének magyarázatához. A vizsgált téma pontos definiálása érdekében elméleti háttérül realista modellt használ. A modell rávilágít a városi társadalom és környezete közötti hajdan organikusabb és spontán kapcsolat kiüresedésére és arra, hogy ezt miként váltja fel az esetenként alulról kezdeményezett, de többnyire felülről irányított társadalmi részvétel a várostervezésben és a konkrét beavatkozásokban. A tanulmány továbbá nemzetközi és hazai példákkal szolgál a társadalmi részvétel formáira, hatékonyságára, akadályaira és törvényi szabályozására vonatkozóan. A cikk apropója a 2008-ban országosan nagy számban készült Integrált Városfejlesztési Stratégiákhoz és Akcióterületi tervekhez kapcsolódó társadalmasítási folyamat változó megítélésű eredményessége.

Szerzői adatok

Zsuzsa Földi, MTA RKK Budapesti Osztály, Budapest

tudományos osztályvezető

Megjelent
2009-09-01
Hogyan idézzem?
Földi, Z. (2009) A társadalmi részvétel szerepe a városfejlesztés gyakorlatában – európai és hazai tapasztalatok, Tér és Társadalom, 23(3), o. 27-43. doi: 10.17649/TET.23.3.1255.
Rovat
Tanulmányok