A magyar egészségügyi ellátórendszer strukturális átalakításának területi vonatkozásai

  • Annamária Uzzoli ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék, Budapest
Kulcsszavak: egészségügyi rendszer, fekvőbeteg-ellátás, területi kapacitások, régió, egészségföldrajz

Absztrakt

A tanulmány célja a magyar egészségügy átalakítása intézményi és területi vonatkozású következményeinek bemutatása. A struktúraátalakítás során az új ellátási hierarchiában a kórházi kapacitások meghatározása régiók szerint történik, így a területi különbségek földrajzi értelemben is vizsgálhatóvá válnak. Az egészségügy működésében és felépítésében tapasztalható változások közép- és hosszú távon szolgálják a hazánkra jellemző egészségügyi egyenl őtlenségek mérsékl ődését és a konfliktusok megoldását.

Szerzői adatok

Annamária Uzzoli, ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék, Budapest

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2007-09-01
Hogyan idézzem?
Uzzoli, A. (2007) A magyar egészségügyi ellátórendszer strukturális átalakításának területi vonatkozásai, Tér és Társadalom, 21(3), o. 103-115. doi: 10.17649/TET.21.3.1125.
Rovat
Gyors ténykép