A lakóhelytől függ az esély a jobb minőségű ellátásra – Az ellátáshoz való hozzáférés területi egyenlőtlenségei Magyarországon, a szürkehályogműtétek példáján

  • Annamária Uzzoli MTA Regionális Kutatások Központja
  • József Vitrai https://orcid.org/0000-0001-9267-806X
  • Márta Bakacs Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet
  • Katalin Gémes Országos Egészségbiztosítási Pénztár
  • Norbert Kiss Budapesti Corvinus Egyetem
  • Rita Kövi ELTE Társadalomtudományi Kar
Kulcsszavak: egészségegyenlőtlenség, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, szürkehályogműtét, betegmobilitás, egészségügyi intézmények elérhetősége

Absztrakt

Az egészségi állapotban jelen lévő egyenlőtlenségek csökkentésének egyik hatékony eszköze az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés feltételeinek és a hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítása. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés vizsgálatában a közfinanszírozott  szürkehályogműtétek 2008. évi adatait vizsgáltuk. A kutatás során arra voltunk kíváncsiak, hogyan oszlanak meg az ellátási kapacitások és az ellátási típusok a szolgáltatást végző intézmények között, illetve milyen domináns útvonalak különíthetők el az igénybevételhez kapcsolódó betegmobilitásban. Regionális és kistérségi esettanulmányunkban külön elemeztük, hogy egyrészt az egészségügyi intézmények elérhetősége milyen mértékben van hatással az igénybevételre, másrészt mekkora különbség tapasztalható az utazási távolságban, időtartamban és költségekben akkor, amikor a beteg nem a lakóhelyéhez legközelebbi intézményben vette igénybe a műtéti szolgáltatást. A lakóhelytől függően nagy egyenlőtlenséget tapasztaltunk az intézmények elérhetőségében. A műtétek során a betegek nagy része nem a lakóhelyéhez legközelebbi intézményt kereste fel, ezzel vállalva az utazási és kiadási többletet. Közülük sokan a területi ellátási kötelezettség alapján, tehát a szabályokat követve utaztak a távolabbi ellátó intézménybe. A lakosság egészségügyi ellátással való elégedettségének növelésében a jövőben azt is vizsgálni kell, hogy milyen további tényezők befolyásolják a betegek orvos- és intézményválasztását.
A tanulmány javaslatokat fogalmaz meg a térségi egészségügyi ellátórendszerek kialakításához, valamint kísérletet tesz egy olyan módszertan kidolgozására, amely segítségül szolgálhat a szakpolitikai döntéshozatalhoz.

Szerzői adatok

Annamária Uzzoli, MTA Regionális Kutatások Központja

tudományos munkatárs

József Vitrai

független szakértő

Márta Bakacs, Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet

epidemiológus

Katalin Gémes, Országos Egészségbiztosítási Pénztár

egészségügyi közgazdász elemző

Norbert Kiss, Budapesti Corvinus Egyetem

egyetemi tanársegéd

Rita Kövi, ELTE Társadalomtudományi Kar

orvos közgazdász

Megjelent
2011-06-01
Hogyan idézzem?
Uzzoli, A., Vitrai, J., Bakacs, M., Gémes, K., Kiss, N. és Kövi, R. (2011) „A lakóhelytől függ az esély a jobb minőségű ellátásra – Az ellátáshoz való hozzáférés területi egyenlőtlenségei Magyarországon, a szürkehályogműtétek példájá”n, Tér és Társadalom, 25(2), o. 88-105. doi: 10.17649/TET.25.2.1815.
Rovat
Tanulmányok