Fel is út, le is út… (Városaink településhierarchiában elfoglalt pozícióinak változásai a 20. században)

  • Pál Beluszky MTA RKK Közép- és Észak-magyaroszági Tudományos Intézet, Budapesti Osztály
  • Róbert Győri MTA RKK Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet, Budapesti Osztály https://orcid.org/0000-0002-9147-8784
Kulcsszavak: történeti földrajz, városfogalom, településhierarchia, városhálózat

Absztrakt

A tanulmány több időkeresztmetszetre – 1910, 1965, 1995, 2000 – készített empirikus hierarchiavizsgálat, illetve a városi funkciók mennyiségi oldalának meghatározására végzett számítások eredményeit veti össze a városhálózatban bekövetkezett változások felmérése céljából. A szerzők megállapítása, hogy a 20. század urbanizációja nem járt a városi funkciójú települések számának látványos emelkedésével; hogy a városhierarchia struktúrája szilárdnak bizonyult a magunk mögött hagyott évszázadban, miközben az egyes hierarchia-szintek állománya természetesen cserélődött. A szerzők a településfejlesztés figyelmébe ajánlják a hierarchikus pozíciójukban erősen visszaeső városokat (Sátoraljaújhely, Balassagyarmat, Jászberény, Makó, Mohács stb.). A városhierarchiában való emelkedésnek három mozgatórugója volt a 20. században: az iparosítás, az agglomerálódás és az idegenforgalom.

Szerzői adatok

Pál Beluszky, MTA RKK Közép- és Észak-magyaroszági Tudományos Intézet, Budapesti Osztály

tudományos tanácsadó

Róbert Győri, MTA RKK Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet, Budapesti Osztály

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2004-03-01
Hogyan idézzem?
Beluszky, P. és Győri, R. (2004) „Fel is út, le is út… (Városaink településhierarchiában elfoglalt pozícióinak változásai a 20. században”), Tér és Társadalom, 18(1), o. 1-41. doi: 10.17649/TET.18.1.929.
Rovat
Tanulmányok