Változó falvaink. A magyarországi falvak típusai a harmadik évezred kezdetén

Kulcsszavak: településformáló folyamatok, falutipizálás, Magyarország falutípusai

Absztrakt

A rendszerváltozás gyökeres fordulatot eredményezett a falusi településeket formáló folyamatokban is; a mezőgazdasági népesség arányának további csökkenése, a mezőgazdasági nagyüzemek többségének felbomlása, átalakulása nyomán a magángazdálkodás uralomra jutása, az alapellátás feltételeinek változása, a munkaerőpiac újrarendeződése átformálta a szocialista éra falvainak képét, társadalmát, földrajzi jellemzőit. E folyamat felmérését célozza e tanulmány, amelyben faktor- és klaszteranalízis segítségével kíséreltük meg kimutatni a 21. század elejének magyarországi falutípusait.

Szerzői adatok

Tamás Sikos T., Selye János Egyetem, GTK, Komarno

dékán

Megjelent
2007-09-01
Hogyan idézzem?
Beluszky, P. és Sikos T., T. (2007) „Változó falvaink. A magyarországi falvak típusai a harmadik évezred kezdeté”n, Tér és Társadalom, 21(3), o. 1-29. doi: 10.17649/TET.21.3.1121.
Rovat
Tanulmányok